Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Socijalni rad

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Socijalni rad, Zdravstvena nega,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Bački Petrovac

socijalni rad

Socijalni rad: akademske studije, prvi stepen. Stečeno akademsko zvanje: Bachelor (Bsc)

Obrazovanje i obuka socijalnih radnika su u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije i rada, Evropske unije i u saglasnosti sa stručnim smernicama Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete. Novi zahtevi za organizovanjem, oblikom, sadržajem i pristupom u socijalnom radu zahtevaju visok nivo profesionalizma, pripremljene, osposobljene i obrazovane društvene radnike. Studije socijalnog rada stvaraju preduslove za obuku stručnjaka pri čemu je sadržaj studiranja uslovljen savremenim društvenim potrebama.

Zašto studirati na odseku za socijalni rad VŠZaSPSvA:

  • zato što je socijalni rad humani rad, način da se pomogne kategorijama stanovništva kojima je to najpotrebnije. Poziv socijalni radnik je humani poziv, posvećen staranju o onima kojima je to najpotrebnije
  • zato što socijalnih radnika u Srbiji nema dovoljno a postoji potreba za njima.

Profil apsolventa socijalnog rada

Socijalni rad, kao studijski program, reaguje na dinamiku društvenih promena i potreba, i na najnovije trendove u razumevanju ovog rada u svetu, koje implementira u obuku diplomaca ovog studijskog programa. Socijalni rad kao studijski program pruža kompetencije za obavljanje socijalnih intervencija, socijalne prevencije, socijalne rehabilitacije, reintegracije u društvo, nadzor, socijalna istraživanja, socijalni menadžment - upravljanje u socijalnom timu. Socijalni radnik u svome radu polazi od filozofije pomaganja osobi u nevolji i iz principa ljudske solidarnosti. On je profesionalac koji pruža socijalne usluge kroz upravljanje organizacijom, posredovanje, socijalnu prevenciju, socijalno savetovanje, intervencije,  i neposrednu pomoć ljudima u društvu.

Tokom studija socijalnog rada posebna pažnja se posvećuje naučnim disciplinama iz oblasti socijalnih, obrazovnih i psiholoških nauka (kao osnovno polazište) kao i sociološkim, pravnim, istorijskim, filozofskim, etičkim, etnološko – etnografskim disciplinama, kako bi student dobio optimalnu sintezu znanja koje objedinjuje u sveobuhvatni program - socijalni rad.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog