Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka strukovna škola ICEPS
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - MSS menadžment u zdravstvu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Nastavni plan: 

 • Program master strukovnih studija Menadžment u zdravstvu je akreditovan i priznat.
 • Master strukovnih studija Menadžment u zdravstvu ogleda se u tome što omogućava studentima da: usvoje najsavremenija teorijska znanja iz oblasti menadžmenta, njegove primene u medicini i posebno rukovođenju zdravstvenim ustanovama i timovima zdravstvenih radnika u njima, kao i pratećih srodnih teorijskih znanja (etička pitanja, zakonodavstvo…) kroz odgovarajuće opšteobrazovne,  i stručno-aplikativne predmete.

 • Omogućava studentima da usvoje kodeks profesionalnog ponašanja koji će im omogućiti dobru komunikaciju sa korisnicima usluga (pacijentima), porodicom pacijenta, kolegama iste ili srodnih struka sa kojima sarađuju, svojim podređenim ili nadređenim.

Šta ćete praktično naučiti na master studijama MSS menadžment u zdravstvu:

 • znanja koja obuhvataju menadžerske sposobnosti
 • veštine supervizije
 • postupke obuke i prenošenja znanja
 • sposobnosti planiranja
 • sposobnosti upravljanja događajima

Nastavni plan i program za studijski smer MSS menadžment u zdravstvu mođete pogledati ovde

* Škola zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Školarina

Zdravstvenim radnicima koji su trenutno zaposleni ili su bili u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi moguće je priznavanje stručne prakse na osnovu potvrde o zaposlenju. Priznavanjem stručne prakse srazmerno se umanjuje iznos školarine, i to na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza, a zavisno od prethodnog obrazovanja. Više infromacija možete videti ovde.

Popusti:

1) popust za plaćanje unapred

Plaćanjem školarine u celosti za godinu koju student upisuje ostvaruje se popust u iznosu od 100 eur.

Student koji avansno uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu
popust 12.5% na uplaćene dve naredne školske godine

2) porodični popust

U slučaju da se članovi uže porodice upišu istovremeno (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 15% na školarinu.

Porodični popust se ne primenjuje ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

Ovaj popust se primenjuje i u slučaju postojanja nekog drugog popusta, kao dodatni popust.

3) popust na paralelne studije dva studijska programa ili modula

Student koji studira paralelno dva studijska programa ili modula ICEPS-a u toku iste školske godine ostvaruje pravo na 30% popusta na školarinu programa koji drugi upisuje. Popust se odnosi samo na one školske godine u kojima student ima status aktivnog studenta (ne upisuje ponovo istu studijsku godinu, odnosno ne obnavlja godinu, nije u statusu mirovanja i slično).

4) popust za članove Sindikata ili članove njihove uže porodiice (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre) sa kojima ICEPS ima potpisan ugovor o saradnji u iznosu od 100 eur

Potrebno je dostaviti potvrdu o članstvu u sklopu upisne dokumentacije.

Napomena: u slučaju da student ostvaruje pravo na dva ili više popusta istovremeno, u mogućnosti je da bira jedan od navedenih popusta.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog