Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka strukovna škola ICEPS
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - MSS Zdravstvena nega

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Nastavni plan:

 • studijski program master strukovnih studija Zdravstvena nega (dva modula: Zdravstvena nega i Javno zdravlje) je akreditovan po rešenju br. 612-00-00321/5/2018-03 od 17.06.2019. g. od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT)
 • u procesu akreditacije je studijski program MSS Menadžment u zdravstvu i MSS Ultrazvučna dijagnostika, a upis će početi nakon dobijanja akreditacija
 • sticanje znanja i veština pružanja pomoći i nege pacijenata sa širom slikom o odnosima i relacijama između pacijenta, medicinske sestre i lekara
 • razvijanje organizacionih i liderskih veština u okviru zdravstvenog tima i zdravstvenog sistema
 • usklađenost Nastavnog plana i programa sa studijskim programima srodnih visokoškolskih ustanova u zemljama EU, što doprinosi većoj mobilnosti studenata
 • usavršavanje medicinskih sestara, sa posebnim pogodnostima za zaposlene u zdravstvenim ustanovama
 • mogućnost nastavka studija započetih na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uz priznavanje položenih ispita u skladu sa Nastavnim planom i programom Škole
 • prekvalifikacija za studente koji su završili master strukovne studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi (priznavanje položenih ispita u skladu sa Nastavnim planom i programom Škole)

Nastavni plan i program za studijski smer Zdravstvena nega na master strukovnim studijama pogledajte ovde.

*Škola zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Ishod studijskog programa je obrazovanje visokostručnih kadrova u oblasti sestrinstva. Strukovna master medicinska sestra osposobljena je za samostalan rad u okviru zdravstvene nege u svim specijalističkim disciplinama.

Šta ćete praktično naučiti na master studijama Zdravstvene nege:

 • znanja koja obuhvataju menadžerske sposobnosti
 • veštine supervizije
 • postupke obuke i prenošenja znanja
 • kontrola kvaliteta
 • sposobnosti planiranja
 • sposobnosti upravljanja događajima

Gde se obavlja stručna praksa i mogućnosti zaposlenja:

 • opšte i specijalne bolnice
 • klinike i poliklinike
 • domovi zdravlja
 • privatna praksa
 • savetovališta
 • zavodi zdravstvene zaštite
 • banje i klimatska lečilišta
 • gerontološki centri
 • specijalističke ordinacije
 • rad u inostranstvu, itd

1) popust za plaćanje unapred

Plaćanjem školarine u celosti za godinu koju student upisuje ostvaruje se popust u iznosu od 100 eur.

Student koji avansno uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu
 • popust 12.5% na uplaćene dve naredne školske godine

2) porodični popust

U slučaju da se članovi uže porodice upišu istovremeno (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 15% na školarinu.

Porodični popust se ne primenjuje ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

Ovaj popust se primenjuje i u slučaju postojanja nekog drugog popusta, kao dodatni popust.

3) popust na paralelne studije dva studijska programa ili modula

Student koji studira paralelno dva studijska programa ili modula ICEPS-a u toku iste školske godine ostvaruje pravo na 30% popusta na školarinu programa koji drugi upisuje. Popust se odnosi samo na one školske godine u kojima student ima status aktivnog studenta (ne upisuje ponovo istu studijsku godinu, odnosno ne obnavlja godinu, nije u statusu mirovanja i slično).

4) popust za članove Sindikata ili članove njihove uže porodiice (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre) sa kojima ICEPS ima potpisan ugovor o saradnji u iznosu od 100 eur

Potrebno je dostaviti potvrdu o članstvu u sklopu upisne dokumentacije.

Napomena: u slučaju da student ostvaruje pravo na dva ili više popusta istovremeno, u mogućnosti je da bira jedan od navedenih popusta.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog