Prijemni.rs
Maturang
 • Akademija fudbala
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

Ko može da studira na Akademiji?

 • Svršeni srednjoškolci svih srednjih škola i gimnazija.
 • Studenti drugih visokih škola, koji žele da steknu zvanje trenera ili menadžera i iskoriste pogodnosti priznavanja svojih već položenih ispita i bržeg završetka studija upisom u drugu ili treću godinu studija.
 • Aktivni sportisti i zaposleni koji imaju puno obaveza u svom klubu ili radnoj organizaciji.
 • Aktivni ili bivši sportisti koji žele da svoje praktično znanje dopune i utvrde i steknu visoko obrazovanje i zvanje trenera ili menadžera.
 • Treneri i rukovodioci klubova ili sportskih organizacija koji žele da steknu nova znanja i iskustva ili žele da poprave svoj položaj u klubu/organizaciji sticanjem više stručne spreme – visokog obrazovanja.
 • Svi oni koji svoj životni poziv vide u upravljanju i rukovođenju u sportu, bilo kao treneri, bilo kao sportski menadžeri.

Upis 

Upis studenata na Visoku sportsku školu vrši se:

 • na PRVU godinu studija nakon završene srednje škole u četvorogodišnjem trajanju i položenog prijemnog ispita,
 • na DRUGU i TREĆU godinu studija - prelaskom sa drugih višihvisokih škola. 

Uslovi upisa

 • Aktivni i nekadašnji sportisti i treneri ne polažu klasifikacioni ispit već dostavljaju na uvid potvrdu kluba, a kandidati koji poseduju radno iskustvo u poslovima rukovođenja ili menadžmenta prilažu dokaz - potvrdu kluba ili sportske organizacije gde rade, ili su radili.
 • Akademiju mogu upisati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.
 • Akademiju mogu upisati i kandidati koji se ranije nisu aktivno (profesionalno) bavili sportom.
 • Kandidati koji prelaze sa drugih škola ne polažu klasifikacioni ispit već prilažu uverenje o položenim ispitima i indeks visoke škole sa koje prelaze.
 • Kandidati polažu klasifikacioni (prijemni) ispit koji se sastoji iz praktične provere osnovne tehnike sporta (za trenere) ili kraćeg testa opšte kulture i provere sklonosti i sposobnosti za bavljenje poslovima iz oblasti sportskog menadžmenta (za sportske menadžere).

Prilikom prijvljivanja prilažu se sledeća dokumenta: 

1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija).
2. Diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija).
3. Svedočanstva svih razreda srednje škole (original ili overena fotokopija).
4. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za studije (ne starije od 6 meseci).
5. Dokaz o uplati naknade za troškove upisa i prijemnog ispita.
6. Uverenje o položenim ispitima (samo kandidati koji prelaze sa drugih škola).
7. Potvrdu o bavljenju sportom iz kluba ili sportske organizacije (samo aktivni i nekadašnji sportisti)

Prilikom upisa prilažu se: 
1. Dve fotografije
2. Dokaz o uplati naknade za troškove školarine.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog