Prijemni.rs
Maturang
 • Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položi prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Prijemni ispit po studijskim programima

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, u struci za koju kandidat konkuriše.

Prijemni ispit po studijskim programima:

 • Pravo: testovi iz Srpskog jezika i Istorije.
 • Ekonomija i Poslovna informatika: testovi iz Matematike, Informatike i Osnova ekonomije (biraju se dva od tri ponuđena predmeta).
 • Psihologija: testovi iz Opšteg znanja-informisanosti i Poznavanja psihologije.
 • Vaspitač u predškolskoj ustanovi: Eliminacioni test sklonosti i sposobnosti (fizičke sposobnosti, muzika i govor); test iz Srpskog jezika ili Poznavanja psihologije po izboru i test iz Opšteg znanja-informisanosti.
 • Srpska književnost i jezik: test iz Srpskog jezika i književnosti.
 • Engleski jezik i književnost: test iz Engleskog jezika i književnosti.
 • Matematika, Matematika-fizika, Informatika-matematika: test iz Matematike.
 • Arhitektura: test iz Matematike; Provera sklonosti i sposobnosti (slobodno crtanje, test percepcije prostora).
 • Računarska tehnika, Građevinarstvo, Audio i video tehnologija i Softversko inženjerstvo: test iz Matematike.
 • Hemija: test iz Hemije.
 • Poljoprivredna proizvodnja i Prehrambena tehnologija: test iz Biologije ili Hemije po izboru.
 • Biologija i Rehabilitacija: test iz Biologije.
 • Sport i fizičko vaspitanje: Opšta znanja-informisanost, Provera sklonosti i sposobnosti (plivanje, gimnastika, sportske igre, izražavanje ritma).
 • Likovna umetnost: test iz Opšteg znanja-informisanosti; Provera sklonosti i sposobnosti (crtanje mrtve prirode, crtanje portreta i figura)
 • Agronomija i Prehrambena tehnologija: test iz Biologije ili Hemije po izboru.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja

 • Prijava na konkurs (dobija se prilikom prijavljivanja u studentskoj službi),
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (dostavljaju se fotokopije, a originalna dokumenta samo na uvid),
 • Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (fotokopije i originali na uvid),
 • Prijavni list,
 • Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita.

S obzirom na to da se podnose originalna dokumenta na uvid, fotokopije ne moraju biti overene.

Prijava na dva studijska programa: Kandidat ima pravo da prijavi najviše 2 (dva) studijska programa, s tim da je dužan da polaže prijemne ispite za oba studijska programa (ako su prijemni ispiti različiti, kandidat plaća cenu oba prijemna ispita).

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa (samo originalna dokumenta)

 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole;
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uverenje o državljanstvu;
 • 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm i jedna formata 2,5 h 2,0 cm;
 • Dokaz o uplati naknade za troškove upisa.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog