Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Druga ekonomska škola

Druga ekonomska škola počela je sa radom 1939. godine. Od 1957. godine  nalazi se na  adresi Gospodara Vučića br. 50. Po broju učenika i odeljenja najveća je ekonomska škola u Srbiji. U školi je zaposleno 103 nastavnika/nastavnica i nenastavnog osoblja. U  školskoj 2020/21.godini 1207 učenika/učenica upisano je 40 odeljenja i pohađa   nastavu u dva obrazovna profila: ekonomski tehničar i finansijski adminstrator.

Škola raspolaže sa 24 učionice i 12 kabineta ( dva za poslovnu korespondenciju i komunikaciju, četiri za poslovnu informatiku, dva kabineta za praktičnu obuku finansijskog administratora, jedan kabinet za nastavu preduzetništva, dva kabineta za nastavu računovodstva i ekonomsko poslovanje i jedan za računarstvo i informatiku). Takođe, škola raspolaže sa jednom zbornicom, salom za sastanke, posebnom prostorijom za prijem roditelja, bibliotekom, kancelarijama, posebnom kancelarijom za rad psihologa, svečanom salom, sportskim terenom, salom za fizičko vaspitanje i balon salom. Osim redovnih, škola svake godine upisuje i vanredne učenike na programe prekvilifikacije i dokvalifikacije.

Misija škole - Učenik je u centru procesa nastave i učenja. Programi su orijentisani ka razvijanju funkcionalnih znanja, međupredmetnih i ključnih kompetencija kako bi bili konkurentni i funkcionalni u sadašnjem i budućem obrazovnom i profesionalnom prostoru i da kompetentno i aktivno realizuju svoje građanske uloge. Učenici se upućuju na različite izvore informacija  i upotrebu informacionih tehnologija u obrazovne svrhe.

Vizija škole - Želimo da ostanemo prepoznatljiva stručna škola po kvalitetu rada.   Pratimo proces modernizacije i digitalizacije i kontinuirano radimo na stručnom usavršavanju zaposlenih. Težimo da ostvarimo standarde kvaliteta rada ustanove, standarde za oblast nastave i učenja, obrazovne standarde i standarde kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja.

Škola raspolaže sa adekvatnim prostorima za realizovanje ostalih aktivnosti i poslova škole :  bibliotekom, sportskim terenom, salom za fizičko vaspitanje i balon salom, zbornicom, salom za sastanke, svečanom salom, posebnom prostorijom za prijem roditelja,  kancelarijama, kancelarijom za rad pedagoško-psihološke službe

Škola uspešno ostvaruje  saradnju sa brojnim institucijama, organizacijama  vladinog i nevladinog sektora u cilju unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada. Rezultat ovakve saradnje su brojni projekti koji su realizovani ili se trenutno realizuju.

Vršnjačka medijacija; Studije slučaja-Poslovni izazov, Dostignuća mladih, Program budućih lidera;Radionice za razvoj društvenih kompetencija i kreativnosti,

Neki od projekata imaju i međunarodni značaj :

 • Ekonomijada (saradnja, učenje i druženje učenika, nastavnika  ekonomskih  škola sa prostora bivših jugoslovenskih republika).
 • Učenici  Druge ekonomske škole redovno  učestvuju na : Sajmovima virtuelnih preduzeća, Sajmovima obrazovanja, međunarodnim sportskim takmičenjima;

U školi postoje brojne sekcije i vannastavne aktivnosti: dramska, novinarska, sportska, hor, likovna, građansko vaspitanje, sociologija, marketinška sekcija, učenička kompanija, virtuelna preduzeća. U školi veoma aktivno deluje učenički parlament.

Veliki broj učenika/učenica  učestvuje na mnogobrojnim takmičenjima u oblasti ekonomije i sporta. Brojni su nagrade  za postignute pojedinačne i ekipne uspehe i plasmane.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog