Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS)
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


FEPPS studenti

 

Izabrati FEPPS znači istovremeno izabrati i sadašnjost i budućnost, i svoju zemlju i njenu evropsku perspektivu.

 

O fakultetu

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) je visokoškolska ustanova nedržavnog karaktera, osnovana 2005. god. Prva generacija studenata je upisana 2006. godine. Fakultet ima studije prava (pravni smer) i studije politikologije (smer političkih nauka). U akademskoj 2017/2018. godini Fakultet upisuje studente na prvu, drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih, kao i na prvu i drugu godinu master akademskih studija.

 

Zašto izabrati FEPPS?

U opštoj ponudi studija na visokoškolskim ustanovama u AP Vojvodini i Republici Srbiji, FEPPS je poseban po tome što je:

 • jedini fakultet za istovremene studije nacionalnog prava i prava EU u zemlji;
 • jedini fakultet za politikološke studije u AP Vojvodini;
 • jedini fakultet koji obrazuje pravnike i politikologe tako da se podjednako dobro mogu snalaziti i u "nacionalnoj" i u "evropskoj" pravnoj, odnosno politikološkoj struci.   

FEEPS

 

Studije

Osnovne akademske studije politikologije (180 ESPB) traju tri godine (akademski naziv „politikolog“) a uslov za upis jezavršena srednja škola u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Master akademske studije politikologije (120 ESPB) traju dve godine (akademski naziv „master politikolog“). Studije mogu upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije politikologije (osnovne studije političkih nauka), prava, ekonomije, sociologije, filozofije, psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka. Ako su osnovne studije trajale četiri godine, studenti odmah upisuju drugu godinu master studija.

 

Akreditacija

Fakultet i svi studijski programi na njemu su akreditovani kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Na osnovu saglasnosti Komisije za akreditaciju i Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, kao i rešenja br. 612-00-489/2004-04 Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Sekretarijat za obrazovanje Autonomne Pokrajine Vojvodine je dozvolu za rad dao svoim rešenjem br. 106-022-00719/2005-01 kojim je utvrdio da su ispunjeni kadrovski, prostorni, tehnički i drugi propisani uslovi za rad Fakulteta.

 

Prostorni uslovi i druge pogodnosti studija

Pristup studentima je individualan, a obrazovni proces se odvija u malim grupama i uz stalnu pomoć mentora, u skladu s Bolonjskom deklaracijom. Nastava se u celini odvija u Novom Sadu, na adresi Narodnog fronta broj 53.

FEEPS

 

Čemu FEPPS?

Na početku trećeg milenijuma Evropa se nalazi u završnoj fazi ostvarivanja vekovnog sna mnogih generacija njenih žitelja. Ekonomski, politički, kulturni, pravni i drugi integracioni procesi u Evropi će u narednim godinama dovesti do sveopšte integracije svih zemalja u Evropi, uključujući i našu, u okviru Evropske unije.

Zbog toga moderne i perspektivne pravničke studije će u budućnosti morati u celini imati dva bazična oslonca. Jedan je nacionalno pravo naše zemlje, a drugi harmonizovano i jedinstveno pravo EU. Slična situacija je i u političkoj, odnosno politikološkoj sferi. Nastavni planovi i programi FEPPS-a su upravo sačinjeni tako da uspešno odgovaraju na oba navedena zahteva.

 


Evropske pravno-političke studije su multidisciplinarna oblast koja se bavi proučavanjem političkih, društvenih i pravnih aspekata evropskog integracionog procesa. Ova oblast obuhvata proučavanje pravnih i političkih institucija EU, kao i njihovog uticaja na društvo i privredu. To je jedna od najinteresantnijih oblasti za studiranje jer studenti stiču znanje o društvu i politici, kao i o pravu, što je neophodno za razumevanje i analizu današnjeg sveta. Međutim, ova oblast studija je ujedno i jedna od najzahtevnijih. Studenti moraju da budu spremni da rade mnogo i da se posvete učenju i razumevanju složenih koncepata. Uz to, važno je imati kritičko razmišljanje, kao i sposobnost da se analiziraju kompleksna pitanja i razumeju različite perspektive.

Ova oblast proučava evropske politike i procese donošenja odluka u sferama kao što su:

 • politike u oblasti zaštite životne sredine;
 • ljudska prava;
 • javne politike;
 • trgovina;
 • bezbednost i
 • odbrana.

Ova oblast takođe obuhvata proučavanje pravnog okvira Evropske unije, uključujući osnove evropskog prava, direktive, propise i sudsku praksu. Važno je napomenuti da pohađanje pravno-političkih studija nije samo za one koji planiraju da postanu advokati ili politički analitičari. Ova oblast studija otvara vrata mnogim karijernim mogućnostima u različitim industrijama.

Karijerne mogućnosti za studente pravno-političkih studija

Diplomirani studenti pravno-političkih studija imaju mnogo mogućnosti za karijerni razvoj. Mnogi se zapošljavaju u javnom sektoru, kao što su državne agencije, ministarstva, parlamenti, ali i u privatnom sektoru, kao što su pravne kancelarije, međunarodne organizacije i kompanije.

Diplomci pravno-političkih studija su posebno cenjeni u sledećim industrijama:

Pravo i advokatura

Pravne kancelarije su jedna od glavnih destinacija za diplomce pravno-političkih studija. Ovi poslodavci traže ljude koji su sposobni da analiziraju i interpretiraju zakone, i imaju široko znanje o društvenim procesima. Pozicije koje se nude u ovoj industriji uključuju advokate, sudije, pravne savetnike, pomoćnike i mnoge druge.

Javna uprava

Javna uprava je još jedno područje u kojem studenti pravno-političkih studija mogu pronaći zaposlenje nakon diplomiranja. Javna uprava obuhvata širok spektar institucija koje pružaju javne usluge i usluge od opšteg interesa, kao što su državne i lokalne vlade, regulatorna tela, javne ustanove, fondovi, agencije i drugi organi vlasti.

Diplomci pravno-političkih studija mogu raditi u javnoj upravi kao administrativni službenici, savetnici, službenici za odnose s javnošću, inspektori, analitičari politika, pravnici, članovi komisija...

Na primer, u Ministarstvu unutrašnjih poslova postoje pozicije poput savetnika za pitanja unutrašnjih poslova, pravnika i službenika za odnose s javnošću, a diplomirani studenti pravno-političkih studija mogu se kvalifikovati za ove pozicije na osnovu svojih znanja i veština stečenih tokom studija.

Takođe, u Agenciji za borbu protiv korupcije postoje pozicije poput analitičara politika i pravnika, koje bi mogle biti od interesa diplomcima pravno-političkih studija. Ova agencija se bavi sprečavanjem i otkrivanjem korupcije u Srbiji i u tom smislu igra ključnu ulogu u promovisanju transparentnosti i poštovanja zakona.

Uz to, postoje i drugi državni organi i regulatorna tela gde se mogu zaposliti diplomirani studenti pravno-političkih studija, kao što su Narodna banka Srbije, Regulatorno telo za elektronske medije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i dr.

Rad u javnoj upravi može pružiti stabilnost i sigurnost zaposlenja, kao i priliku za napredovanje kroz hijerarhijsku strukturu institucija. Uz to, rad u javnoj upravi može imati značajan društveni uticaj i doprinos, jer se radi o institucijama koje pružaju usluge od opšteg interesa i rade na unapređenju društva.

Kao što se vidi, pravno-političke studije mogu pružiti diplomcima raznolike karijerne mogućnosti u javnoj upravi, uključujući priliku za rad u ključnim državnim institucijama i regulatornim telima.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog