Preuzmi Maturang aplikaciju
   Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Školarina

Školarina na Fakultetu za sport pokriva troškove jednogodišnjeg školovanja, a pored toga i upisa, prijave ispita (po tri za svaki predmet), potvrda, uverenja, elektronsih skripti, dodatnih edukativnih sadržaja i osiguranja. Prijemni ispit je besplatan. Dakle, uplatom godišnje školarine student je pokrio sve redovne troškove u toku upisane školske godine.

Iznos godišnje školarine tokom celokupnih upisanih studija ne može biti veći od onog koji je važio prilikom upisa na taj nivo studija.

Fakultet besplatno obezbeđuje upisni material i indeks.

Cena godišnje školarine iznosi 1.700 EUR za školsku 2021/22. i plaća se u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate. Fakultet za sport, u skladu sa svojom orijentacijom društveno odgovornog poslovanja, omogućuje ostvarivanje finansijskih olakšica u sledećim slučajevima:


– članovi porodice ukoliko se iz iste porodice upisuje najmanje dvoje studenata (-250€);
– kandidati koji su nosioci Vukove diplome iz srednje škole i one koji, po Pravilnicima o kategorizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, ispunjavaju kriterijume za perspektivne sportiste i vrhunske sportske stručnjake (-200€);
– kandidati koji prilikom upisa uplate ceo predviđeni iznos školarine (-100€);
– kandidati koji su završili srednju školu sa odličnim uspehom (-100€);
– kandidati koji su završili srednju školu sa vrlo dobrim uspehom, za uplatu iznosa školarine u dve rate (-50€).

Studenti prilikom upisa uplaćuju iznos od 500 evra u dinarskoj provvrednosti na dan uplate, a ostatak školarine se izmiruje u 8 jednakih mesečnih rata (4 rate u zimskom i 4 u letnjem semestru) zaključno sa junom tekuće školske godine.

S obzirom da je broj mesta ograničen, upisnu prijavu možete popuniti online OVDE i tako rezervisati svoje mesto.

Odbrana Diplomskog rada i izdavanje Uverenja o diplomiranju uračunati su u cenu školarine. Izdavanje diplome je u nadležnosti Univerziteta i naplaćuje se u skladu sa cenovnikom i poslovnom politikom Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog