Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za sport Beograd
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Trendovi razvoja sporta i neophodnost obrazovanja sportskih stručnjaka, kao i interesi nacionalnog sporta, nametnuli su potrebu za osnivanjem Fakulteta za sport u Beogradu, koji ima za cilј uspostavlјanje visokih stručnih, naučnih i pedagoških, a time i akademskih standarda, usaglašenih sa razvijenim visokoškolskim sistemima Evrope i Bolonjskom deklaracijom, istovremeno negujući najbolјe osobine tradicionalnog srpskog obrazovnog sistema.

Fakultet za sport u Beogradu, kao nova ustanova iz oblasti visokog obrazovanja i jedina čija je matična oblast isklјučivo sport, osnovan je privatnim kapitalom, poseduje dozvolu za rad izdatu od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, registrovan je kod Privrednog suda u Beogradu 2012. godine. Fakultet posluje, sa svojstvom pravnog lica, u okviru integrisanog Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ iz Beograda.

Osnovna misija Fakulteta je da sportskim organizacijama i klubovima, obrazovnim, kulturnim i medijskim ustanovama, kao i rastućem sportskom tržištu, u Srbiji i šire, ponudi akademski obrazovan i usko-stručno specijalizovan sportski kadar, sa svim kompetencijama za buduću delatnost, osposobljen da kvalitativno doprinese razvoju sporta, zadovoljavajući najviše standarde.

Studijski programi

Odlukom republičke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Fakultet ima akreditovana tri studijska programa četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, kojima su unapređeni prethodni trogodišnji programi, i to:

 • TRENER U SPORTU – za sticanje akademskog zvanja „diplomirani trener u sportu“
 • MENADŽMENT U SPORTU – za sticanje akademskog zvanja „diplomirani menadžer u sportu“
 • SPORTSKO NOVINARSTVO – za sticanje akademskog zvanja „diplomirani novinar u sportu“

kao i tri studijska programa jednogodišnjih master akademskih studija:

 • MENADŽMENT U SPORTU – za sticanje akademskog zvanja „master menadžer u sportu“ 
 • MENADŽMENT U TURIZMU I REKREACIJI – za sticanje akademskog zvanja „master menadžer“
 • TRENER U SPORTU – za sticanje akademskog zvanja „master trener“

Studije na svakom od studijskih programa osnovnih akademskih studija traju četiri godine, čijim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i akademsko zvanje Bachelor with Honours, te naziv diplomirani. Oni sa većim ambicijama, i adekvatnim prethodnim znanjem, imaju prohodnost ka akademskoj afirmaciji na polju naučno-istraživačkog rada, kroz akademske studije drugog stepena, na nivou od 60 ESPB, čijim okončanjem stiču pravo na akademski naziv master i kasniju prohodnost ka doktorskim studijama.

1. Trener u sportu

Program osnovnih akademskih studija TRENER U SPORTU traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i stiče naziv: DIPLOMIRANI TRENER U SPORTU (Bachelor with Honours).

Osnovni cilj ovog studijskog programa jeste obrazovanje diplomiranih trenera kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja i veština  za uspešan profesionalni rad u sportskim organizacijama.

Očekivanja su da kroz odgovarajuću strukturu nastavnih sadržaja ovog studijskog programa studenti ovladaju znanjima iz oblasti teorije sporta, psihologije i pedagogije u sportu, funkcionalne anatomije, fiziologije sa biohemijom sporta, biomehanike sporta, dijagnostike u sportu, metodike trenažne tehnologije, teorije sportskog treninga, kondicioniranje  sportista i fizičke pripreme po sportovima, tehnike i taktike u sportu i drugih relevantnih sadržaja savremenog sporta i trenažnog procesa.

2. Menadžment u sportu

Program osnovnih akademskih studija MENADŽMENT U SPORTU traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i stiče naziv: DIPLOMIRANI MENADŽER U SPORTU (Bachelor with Honours). 

Osnovni cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Menadžment u sportu jeste obrazovanje diplomiranih menadžera kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja u oblasti menadžmenta u sportu.

Struktura studijskog programa OAS Menadžment u sportu posebno akcentira dobijanje jasne i potpune slike značaja i upotrebe praktičnog znanja koje se stiče kroz ovaj program osnovnih akademskih studija. Očekivanja su da kroz odgovarajuću strukturu nastavnih sadržaja studenti ovladaju znanjima iz oblasti sportskog menadžmenta, marketinga i sponzorstva u sportu, prava u sportu, upravljanja kvalitetom u sportu, u sportskim objektima, organizacijama, takmičenjima, sportskoj rekreaciji, liderstva u sportu, psihologije sporta, ekonomike sporta, bezbednosti u sportu, industrije sporta i drugih relevantnih sadržaja savremenog sporta i menadžmenta u sportu.

3. Sportsko novinarstvo

Program osnovnih akademskih studija SPORTSKO NOVINARSTVO traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i stiče naziv: DIPLOMIRANI NOVINAR U SPORTU (Bachelor with Honours).

Osnovni cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Sportsko novinarstvo jeste obrazovanje diplomiranih novinara/žurnalista kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja i veština  za uspešan profesionalni rad u sportskim redakcijama različitih medija, u sportskim organizacijama, službama informisanja, službama odnosa s javnošću, organima državne uprave i drugim institucijama.

Struktura studijskog programa OAS Sportsko novinarstvo posebno akcentira dobijanje jasne i potpune slike značaja i upotrebe praktičnog znanja koje se stiče kroz ovaj program osnovnih akademskih studija. Očekivanja su da kroz odgovarajuću strukturu nastavnih sadržaja studenti ovladaju znanjima iz oblasti osnova novinarstva, stilistike i retorike, komunikologije, teorije i tehnike novinarstva, pismenog i usmenog izražavanja , prava u novinarstvu, razvijanja istraživačkih veština u novinarstvu , sportskog novinarstva u štampanim medijima, sportskog agencijskog novinarstva, sportskog radio i TV novinarstva, sportskog novinarstvo u on-line magazinima i internetu, novinarstva u individualnim i rekreativnim sportovima, novinarstva u kolektivnim sportovima i drugih relevantnih sadržaja savremenog sportskog novinarstva.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog