Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za studije bezbednosti

Uslovi upisa

Proces upisa na Univerzitet Educons podrazumeva nekoliko koraka: 

1. Izbor stepena obrazovanja

Pravo upisa na I godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, a na II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati saglasno odluči komisije Fakulteta.

Redosled kandidata za upis na I godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja (najviše 40 bodova)
  • rezultata postignutog na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova).

Na studije se mogu, pod istim uslovima, upisati domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.

2. Izbor studijskog programa

Univerzitet Educons upisuje studente na sledeće studijske programe:

  • FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE 
  • FAKULTET ZA STUDIJE BEZBEDNOSTI 
  • FAKULTET ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 
  • FAKULTET EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 
  • FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA 
  • FAKULTET DIGITALNE PRODUKCIJE 
  • UČITELJSKI FAKULTET 

3. Prijava i polaganje prijemnog ispita 

Prijemni ispit obuhvata proveru opštih znanja i informisanosti kandidata (prema priručniku za polaganje prijemnog ispita) koji polažu svi kandidati bez obzira na studijski program za koji su podneli prijavu na konkurs. 

Prijemni ispit se polaže pismeno.

4. Upis 

Ukoliko se prijava obavi elektronskim putem, original dokumentacija dostavlja se prilikom upisa. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog