Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Beograd
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Andragogija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke, Filozofija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Studijska grupa za andragogiju nastala je iz istoimenog smera na Odeljenju za pedagogiju 1979. godine. Na Grupi za andragogiju postoje osnovne, master i doktorske studije zasnovane na izučavanju većeg broja andragoških disciplina koje se bave opštim i specifičnim problemima učenja i obrazovanja odraslih. Na Grupi za andragogiju radi 7 nastavnika i 5 saradnika, a studira oko 200 studenata.

Godina I - ispiti

 1. Opšta andragogija  
 2. Opšta psihologija
 3. Osnovi pedagogije
 4. Statistika u istraživanju obrazovanja     
 5. Istorija obrazovanja odraslih     
 6. Logika sa opštom metodologijom
 7. Osnovi psihologije ličnosti     
 8. Psihologija zrelog doba i starenja
 9. Strani jezik 1 (engleski 1, italijanski 1, nemački 1, ruski 1, francuski 1, španski 1)  student bira jedan od ponuđenih

Godina II - ispiti

 1. Komparativna andragogija  
 2. Obrazovanje odraslih - ekonomski aspekti     
 3. Psihologija učenja
 4. Sociologija obrazovanja     
 5. Andragoška didaktika     
 6. Osnovi socijalne psihologije     
 7. Učenje odraslih
 8. Strani jezik 2 (engleski 1, italijanski 1, nemački 1, ruski 1, francuski 1, španski 1) Student izučava jezik koji je odabrao u prvoj godini.

 

Godina III - ispiti

 1. Andragogija rada
 2. Sistem i organizacija obrazovanja odraslih
 3. Uvod u andragoška istraživanja
 4. Menadžment i marketing u obrazovanju
 5. Metode i tehnike istraživanja u obrazovanju
 6. Planiranje obrazovanja odraslih
 7. Izborni predmet (društveni aspekti duševnih poremećaja; opšta psihopatologija; ponašanje potrošača i marketing; stres na radu; teorija i praksa psihoterapije i savetovanja)
 8. Izborni predmet (analiza potreba za veštinama i obukama; andragoške uloge i funkcija nastavnika; metodika građanskog i interkulturnog obrazovanja; osnovno obrazovanje odraslih i ključne kompetencije; politika i strategija obrazovanja odraslih; primena teorija učenja u obrazovanju odraslih)

 

Godina IV - ispiti

 1. Andragogija komunikacija i medija
 2. Porodična andragogija
 3. Razvoj ljudskih resursa
 4. Andragogija slobodnog vremena
 5. Stručno obrazovanje odraslih
 6. Stručna praksa
 7. Izborni predmet (muzeologija; uvod u studije baštine; heritologija)
 8. Izborni predmet (obrazovanje; kvalitet u obrazovanju odraslih; obrazovanje i rekreacija odraslih; obrazovanje lidera; obrazovanje starih; organizacija koja uči; penološka andragogija; regrutovanje i selekcija ljudskih resursa)
   
   
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog