Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Beograd
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Arheologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Arheologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Katedra za arheologiju na Velikoj školi u Beogradu formirana je 1881. godine izborom Mihajla Valtrovića za prvog profesora arheologije u Srbiji. Seminar za arheologiju izdvojen je kao samostalna nastavna i naučna jedinica 1920. godine, dok se od 1962. nastava na Filozofskom fakultetu odvija u okviru Odeljenja za arheologiju.

Nastava iz arheologije danas se izvodi na tri nivoa studija - osnovnim, master i doktorskim. Tokom studija, studenti prate osnovne i specijalističke kurseve iz različitih oblasti arheologije i pratećih disciplina – arheozoologije i fizičke antropologije. Predmeti tematski pokrivaju područja Evrope, istočnog Mediterana, Bliskog istoka i Egipta, kao i vreme od rane praistorije do srednjeg veka. U sastavu Odeljenja za arheologiju nalaze se Arheološka i Paleoantropološka zbirka, Centar za teorijsku arheologiju i Laboratorija za bioarheologiju.

Na Odeljenju radi 16 predavača i 8 istraživača i studira oko 400 studenata.

I GODINA - ispiti

 1. Klasična arheologija Grčke - istorija, discipline, predmet, metod
 2. Praistorija i rana istorija Palestine
 3. Uvod u kulturnu istoriju Mesopotamije
 4. Arheologija paleolita, mezolita i neolita
 5. Mlađe praistorijske kulture na Balkanu
 6. Osnove metodologije arheoloških istraživanja
 7. Uvod u studije arheologije
 8. Strani jezik (Engleski,nemački,ruski,španski,francuski,italijanski)

   

II GODINA - ispiti

 1. Arheologija rimskog perioda
 2. Arheologija ranog srednjeg veka
 3. Latinski jezik
 4. Nacionalna arheologija srednjeg veka
 5. Fizička antropologija - osteoarheologija
 6. Istorija stare Grčke 
 7. Istorija starog Rima 
 8. Kulturna istorija srednjovekovne Evrope
 9. Strani jezik 2 (engleski, nemački, francuski, ruski, španski, italijanski)
 10. Arheologija rimskih provincija na Balkanu

 

 

III GODINA - ispiti

 1. Arheologija životne sredine
 2. Numizmatika

 

 

IV GODINA - ispiti

 1. Muzeologija i zaštita kulturnih dobara
 2. Završni rad

Izborni predmeti za II semestar

 • Arheologija i pisani izvori
 • Naselja u ekonomijiu neolitu
 • Savremene tendencije uarheološkoj dokumentaciji

Izborni predmeti za I semestar

 • Bronzano doba Ereje
 • Datovanje za arheologe
 • Naseljavanje i ekonomija u paleolitu i mezolitu

 

Izborni predmeti za III semestar

 • Egipat i okruženje:međuodnosi u IV milenijumu p.n.e.
 • Kult i ikonografija u rimsko doba
 • Poreklo Slovena
 • Umetnost, društvo i religija u paleolitu
 • Fizička antropologija paleolita i mezolita
 • Arheologija i socijalna antropologija

     
   

Izborni predmeti za IV semestar

 • Kelti i Skordisci
 • Ranoslovenska arheologija 5. - 7. stoleća
 • Rimska osvajanja na Balkanu, osnivanje provincija, granice, komunikacije, cursus publicus
 • Savremeni metodi detekcije
 • Shvatanja o zagrobnom životu u starom Egiptu
 • Fizička antropologija neolita i metalnog doba

 Izborni predmeti za VI semestar

 • Grci i drugi - kolonizacija, helenizacija
 • Manastiri, crkve i nadgrobni spomenici - sakralna kultura
 • Neolitizacija Balkanskog poluostrva
 • Organizacija i razvoj rimskog limesa i odbrambenog sistema u centralnobalkanskim provincijama
 • Osnove biblijske arheologije
 • Počeci cirkulacije novca na centralnobalkanskom prostoru
 • Praistorijsko rudarstvo i metalurgija
 • Fizičko - hemijske analize


 Izborni predmeti za VIII semestar

 • Antička topografija našeg prostora u svetlu srednjovekovne kartografije
 • Balkanske provincije imperije - zavičaji rimskih careva
 • Društvo i religija u starom Egiptu
 • Ikonografija na novcu kao izraz političke, vojne, religiozne propagande
 • Klasična arheologija i antropologija
 • Kulturna dinamika Bliskog istoka u praistoriji i ranoj istoriji
 • Kulturne transformacije i interakcije u ranoj evropskoj praistoriji
 • Sloveni između Vizantije i Mađarske
 • Tračani u predrimsko doba
 • Heraldika
Izborni predmeti
Broj izbornih predmeta za koje su studenti obavezni da slušaju iznosi:
I godina studija: 2 po semestru (od najmanje 3 ponuđena)
II godina studija: 4 po semestru (od najmanje 6 ponuđenih)
III godina studija: 4 po semestru (od najmanje 8 ponuđenih)
IV godina studija: 5 po semestru (od najmanje 15 ponuđenih)

 

 Izborni predmeti za V semestar

 • Arheologija i pseudoarheologija
 • Arheološka nalazišta: grad i naselja srednjeg veka
 • Megaliti u praistoriji Evrope
 • Nastanak i razvoj polisa
 • Rimska urbanizacija
 • Slika i reč - egipatska ikonografija
 • Fizička antropologija rimskog doba i ranog srednjeg veka
 • Grčki jezik
 • Uvod u starohrišćansku arheologiju

 Izborni predmeti za VII semestar

 • Interpretatio graeca; interpretatio romana; interpretatio orientalis
 • Grčko nasleđe u savremenoj srpskoj kulturi
  Egipat i drugi
 • Iliri u predrimsko doba
 • Metodologija za praistoričare
 • Praistorijska tehnologija: artefakti od okresanog kamena
 • Sloveni središnjih oblasti Jugoistočne Evrope u 9. - 10. stoleću
 • Srednjovekovna epigrafika sa paleografijom
 • Umetnost u rimskim provincijama centralnog Balkana
 • Fizička antropologija srednjeg veka
 • Antička epigrafika
 • Istorija Vizantije
 • Metodologija arheoloških istraživanja - interpretacija
 • Opšta arheologija ranog srednjeg veka
 • Osnove staroegipatskog jezika
 • Poznoantička epigrafika
 • Staroslovenski jezik

   
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog