Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Beograd
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Filozofija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Filozofija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Nastava filozofije u Srbiji započinje na Liceju 1853. godine, i kontinuirano se odvija na Velikoj školi i Univerzitetu od 1905. godine.

Danas je Odeljenje za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu organizovano u tri seminira: Seminar za istoriju filozofije, Seminar za etiku, estetiku i filozofiju politike i Seminar za logiku, epistemologiju i filozofiju nauke.

Na Odeljenju za filozofiju na osnovnim, master i doktorskim studijama predaje se veliki broj obaveznih i izbornih predmeta iz raznih oblasti filozofije: logike, etike, estetike, epistemologije, metodologije, tradicionalne i savremene metafizike, filozofije politike, filozofije jezika, filozofije prava itd. Poseban značaj se pridaje nastavi iz Istorije filozofije, koja je obavezan predmet na svim godinama osnovnih studija.

Na Odeljenju za filozofiju predaje 25 nastavnika i studira oko 500 studenata.

I godina - ispiti:

 1. Istorija filozofije Ia (Antička filozofija - I deo)
 2. Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje
 3. Logika
 4. Istorija filozofije Ib (Antička filozofija - II deo)
 5. Uvod u etiku
 6. Izborni filozofski 1 (6 ESPB)
 7. Presokratska filozofija
 8. Uvod u metafiziku
 9. Uvod u filozofiju religije
 10. Strani jezik 1 (6 ESPB)
 11. Engleski jezik 1
 12. Italijanski jezik 1
 13. Nemački jezik 1
 14. Ruski jezik 1
 15. Francuski jezik 1
 16. Španski jezik 1
 17. Izborni filozofski 2 (6 ESPB)
 18. Uvod u probleme politike
 19. Helenistička filozofija (Antički skepticizam)

II godina - ispiti:

 1. Estetika I
 2. Istorija filozofije IIa (Srednjovekovna i moderna filozofija)
 3. Teorija saznanja I
 4. Estetika II
 5. Istorija filozofije IIb (Moderna filozofija)
 6. Teorija saznanja II
 7. Strani jezik 2 (8 ESPB)
 8. Engleski jezik 2
 9. Italijanski jezik 2
 10. Nemački jezik 2
 11. Ruski jezik 2
 12. Francuski jezik 2
 13. Španski jezik 2
 14. Izborni nefilozofski (10 ESPB)
 15. Uvod u sociologiju 1
 16. Matematika
 17. Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti
 18. Uvod u sociologiju 2  

III godina - ispiti:

 1. Istorija filozofije IIIa (Filozofija XIX veka - I deo)
 2. Opšta metodologija I
 3. Filozofija politike
 4. Etika
 5. Istorija filozofije IIIb (Filozofija XIX veka - II deo)
 6. Opšta metodologija II
 7. Filozofija jezika
 8. Izborni filozofski 3 (5 ESPB)
 9. Dekartova filozofija
 10. Kantova filozofija
 11. Moderna filozofija
 12. Ranohrišćanska i srednjovekovna filozofija
 13. Renesansna filozofija
 14. Filozofija i književnost
 15. Hjumova filozofija
 16. Izborni filozofski 4 (5 ESPB)
 17. Nauka i racionalnost
 18. Primenjena etika
 19. Savremene teorije pravde
 20. Teorija delanja
 21. Teorija racionalnog izbora
 22. Filozofija prava
 23. Filozofija psihoanalize  

IV godina - ispiti:

 1. Istorija filozofije IVa (Savremena analitička filozofija)
 2. Filozofija duha
 3. Filozofija nauke
 4. Diplomski kurs
 5. Istorija filozofije IVb (Savremena kontinentalna filozofija)
 6. Izborni filozofski 5 (6 ESPB)
 7. Vitgenštajnova filozofija
 8. Kvajnova filozofija
 9. Kritička teorija društva
 10. Logički empirizam
 11. Pravci savremene filozofije
 12. Pragmatizam i postpragmatizam
 13. Francuski strukturalizam i poststrukturalizam
 14. Hajdegerova filozofija
 15. Hegelova filozofija
 16. Izborni filozofski 6 (6 ESPB)
 17. Metafizika
 18. Pojedine teme iz filozofije nauke
 19. Problemi savremene estetike
 20. Problemi savremene filozofije
 21. Savremena pitanja filozofije politike
 22. Savremene etičke teorije
 23. Filozofija jezika i metafizika
 24. Filozofija matematike
 25. Završni rad  
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog