Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Beograd
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Sociologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Sociologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Nastava sociologije u Srbiji započinje na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je 1935. osnovana Katedra za sociologiju. Nakon Drugog svetskog rata ta katedra se, iz političkih razloga, gasi, da bi se 1959. godine dozvolilo obrazovanje Katedre za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. To je bila prva takva katedra na celoj teritoriji tadašnje SFRJ. Odeljenje za sociologiju je danas kadrovska i naučna baza sociologije u Srbiji.

Na Odeljenju se, na osnovnim, master i doktorskim studijama, predaje veliki broj predmeta iz opšte i posebnih sociologija, socijalne patologije, socijalne antropologije i socijalne istorije, a istraživanja se vrše na odeljenskom Institutu za sociološka istraživanja.

Na Odeljenju za sociologiju predaje 30 nastavnika i studira oko 450 studenata.

I GODINA - ispiti
 1. Strani jezik 1 (engleski, italijanski, nemački, ruski, francuski, španski) - bira se jedan od ponuđenih
 2. Opšta istorija XIX i XX veka
 3. Osnove filozofije i metodologije nauke
 4. Socijalna istorija - Evropa i Balkan u XIX i XX veku 
 5. Klasične sociološke teorije
 6. Socijalna demografija
 7. Socijalna psihologija
 8. Uvod u sociologiju
 9. Uvod u sociokulturnu antropologiju


 

II GODINA - ispiti

 1. Osnovi ekonomije
 2. Savremene sociološke teorije
 3. Sociologija kulture
 4. Sociologija religije
 5. Strani jezik 2 (engleski, italijanski, nemački, ruski, francuski, španski) - student izučava jezik koji je odabrao u prvoj godini.
 6. Metodologija socioloških istraživanja I
 7. Sociologija društvenih devijacija - kriminalitet
 8. Statistika u društvenim istraživanjima - osnove
 9. Teorija društvene strukture i sistema 

III GODINA - ispiti

 1. Metodologija socioloških istraživanja II
 2. Osnovi sociologije rada
 3. Sociologija mentalnih poremećaja
 4. Statistika u društvenim istraživanjima - analiza
 5. Teorije o društvenim promenama
 6. Sociologija naselja - sociologija sela 
Modul I - Ekonomska sociologija  
 • Ekonomska globalizacija
 • Ekonomska tranzicija
 • Osnove sociologije organizacije
 • Osnovi ekonomske sociologije
Modul II - Sociologija kulture  
 • Istorija džeza
 • Jezik i društvo: uvod u sociolingvistiku
 • Postmodernizam i savremena antropologija
 • Sociologija masovne kulture
 • Uvod u svetske religije
 • Ruska kultura
 • Izborni u okviru modula 2
 • Izborni u okviru modula 2
 • Izborni u okviru modula 2
 • Izborni u okviru modula 2

 

IV GODINA - ispiti

 1. Društveni sistem i društvene promene u Srbiji
 2. Sociologija naselja - sociologija grada
 3. Sociologija politike
 4. Sociologija porodice
 5. Završni rad  

Modul I -Sociologija politike

 

Modul II -  Sociologija društvene grupe i zajednice

Izborni kursevi u II  godini  
 • Uvod u studije globalizacije
 • Sociologija saznanja
 • Sociologija svakodnevnog života

Izborni kursevi u III godini  
 • Razvijanje projekta u sociološkom istraživanju
 • Sociologija omladine
 • Izborni u okviru modula 1
 • Izborni u okviru modula 1
 • Izborni u okviru modula 1
 • Izborni u okviru modula 1
 • Studije britanske kulture
 

 

  
   
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog