Prijemni.rs
Maturang
 • FON - Fakultet organizacionih nauka
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

Statutom Fakulteta organizacionih nauka je predviđeno da se na Fakultet može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijava na konkurs

Kandidat prilikom prijave na konkurs se opredeljuje za jednu od varijanti za koju konkuriše:

 • Za dva studijska programa: za Informacione sisteme i tehnologije i Menadžment i organizaciju,
 • Isključivo za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili
 • Isključivo za studijski program Menadžment i organizacija.

Kandidati koji se opredele da konkurišu za dva studijska programa, biće rangirani na Konačnoj rang listi i za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije i za studijski program Menadžment i organizacija. Kandidati koji se opredele da konkurišu za isključivo jedan studijski program biće isključivo rangirani na Konačnoj rang listi za taj studijski program. Kandidat se u zavisnosti od ranga na Konačnim rang listama, prilikom upisa opredeljuje koji će studijski program upisati. Preporučuje se kandidatima da konkurišu na dva studijska programa.

Potrebna dokumenta za konkurs

Kandidati podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a predaju fotokopije (ne moraju biti overene) sledećih dokumenata:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade troškova prijave na konkurs i polaganja prijemnog ispita.

Način polaganja

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs se opredeljuju za jednu od varijanti polaganja prijemnog ispita:

 • Test iz matematike,
 • Test iz matematike i Test opšte informisanosti.

Potrebna dokumenta za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća originalna dokumenta:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • popunjen prijavni list ŠV 20 iz tekuće godine (dobija se na fakultetu),
 • dve identične fotografije formata 3.5×4.5 cm,
 • uplata za ID studentsku čip karticu i godišnju članarinu za ISIC i EVCA,
 • dokaz o uplati školarine  (prva rata) za kandidate koji plaćaju školarinu,
 • dokaz o uplati troškova upisa (budžetski studenti),
 • uplata za Centar za razvoj karijere Beogradskog Univerziteta.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog