Prijemni.rs
Maturang
 • FON - Fakultet organizacionih nauka
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


BEOGRADSKI UNIVERZITET

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

SVE JE U DOBROJ ORGANIZACIJI!

ZgradaNova-deoofakultetu-zgrada

Fakultet organizacionih nauka - FON je u sastavu Beogradskog Univerziteta i predstavlja jedan od najsavremenije organizovanih fakulteta u regionu. Tradicija FON - a je duga 40 godina i danas studira preko 4.000 studenata na 19 studijskih programa na:

 • osnovnim
 • master
 • specijalističkim i
 • doktorskim studijama

FON je postao vodeća i referentna naučno-nastavna institucija u oblasti menadžmenta i organizacije, informacionih sistema i tehnologija.

FON konstantnim unapređenjem nastavnog procesa nudi mogućnosti da u dinamičkom okruženju u timskom radu studenti ispolje svoju kreativnost i ostvare svoj potencijal.

Kao cilj unapređenja obrazovanja i sticanja osnova za uspeh u karijeri, FON pruža kvalitetan program obrazovanja, mogućnost studentima da stečena znanja primene u nekim od uspešnih domaćim i stranim kompanijama, mogućnost razmene studenata, učešće u brojnim vannastavnim aktivnostima i rad u studentskim organizacijama.

Program fakulteta

FON nudi širok spektar znanja a nakon završetka studija student stiču zvanje inžinjera.
Program fakulteta obuhvata izučavanja najsavremenijih naučnih disciplina i koncipitan je prema renomiranim svetskim poslovnim školama.
Osnovne akademske studije na FON - u traju osam semestara odnosno četri godine i ostvaruju se kroz tri akreditovana studijska programa:

 • Informacioni sistemi i tehnologije - ISiT
 • Menadžment i organizacija - MO
 • Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu

Informacioni sistemi i tehnologije

U okviru studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije (ISiT) izučavaju se najnovija dostignuća iz oblasti Informacionih tehnologija. Ovaj studijski program omogućava sticanje najnovijih znanja i veština i osposobljava studente da uspešno primene stečena znanja i veštine u budućem profesionalnom radu.

Naš cilj je da školujemo vrhunske stručnjake za informacione tehnologije koji mogu efikasno da rade u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju.

Menadžment i organizacija

Sadržaj studijskog programa je zasnovan na aktuelnim pravcima razvoja i poslovanja domaćeg i međunarodnog okruženja iz oblasti menadžmenta, marketinga, ekonomije, finansija, ljudskih resursa, operacionog menadžmenta, upravljanja kvalitetom, upravljanja projektima i investicijama.

U okviru studijskog programa Menadžment i organizacija, nakon završetka prve godine, bira se jedna od tri studijske grupe:

 • Menadžment
 • Operacioni menadžment
 • Menadžment kvaliteta i standardizacije

Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu

Studiranje na daljinu obezbeđuje veću fleksibilnost u odnosu na tradicionalne oblike obrazovanja jer studenti nisu prostorno vezani za ustanovu u kojoj se izvodi nastava. To znači da su troškovi transporta, smeštaja i ishrane studenata koji studiraju na daljinu značajno manji nego kod tradicionalnog obrazovanja.

Studenti ne moraju da prate nastavu u tačno određenim vremenskim terminima, već prilagođavaju sebi dinamiku praćenja nastave. Navedena fleksibilnost studija na daljinu prodstiče kreativnost studenata i utiče na zadovoljstvo u radu, što u zbiru uvećava i efikasnost ovakvog načina edukacije.

Nastava na engleskom jeziku

U skladu sa osnovnom težnjom Fakulteta organizacionih nauka da kontinuirano poboljšava, osavremenjuje i inovira nastavne procese, kao odgovor na novonastale potrebe studenata tokom procesa primene Bolonjske deklaracije, počevši od školske 2008/2009. godine, studentima osnovnih studija je omogućeno da nastavu iz određenih predmeta slušaju na engleskom jeziku.

Praćenjem originalne savremene literature stiču se konkurentna znanja i veštine, usavršava profesionalna komunikacija, obogaćuju znanja iskustvima dobre svetske prakse, učestvuje u procesima mobilnosti i usavršavanja u inostranstvu, što stvara osnov za brzo zapošljavanje i lako napredovanje. FON je februara 2015. godine dobio akreditaciju za izvođenje nastave na svim nivoima studija na engleskom jeziku.

Međunarodna saradnja

FON je jedan od fakulteta koji ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju koja se odvija kroz zajedničke studijske programe, razmenu studenata i nastavnika, studijske boravke, programe inovacija znanja, učešća na kongresima i simpozijumima. Studenti FON-a odlaze na razmenu preko nekoliko evropskih programa razmene u trajanju od jednog semestra ili akademske godine.

FON ima sporazume sa brojnim fakultetima iz: Velike Britanije, Slovenije, Slovačke, Francuske, Makedonije, Češke, Austrije, Nemačke, Poljske, Grčke, Izraela i Rumunije.

Opremljenost fakulteta

FON raspolaže najsavremnijom opremom za realizaciju nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti u oblastima koje izučava.

 • U svim amfiteatrima i učionicama se nalaze video projektori
 • Praktičan deo nastave se odvija u računarskim učionicama i multimedijalnim laboratorijama
 • Zgrada Fakulteta je pokrivena bežičnim internetom koji je besplatno dostupan svima
 • Studentima su dostupni računari u hodnicima Fakulteta
 • FON je internet čvorište akademske mreže Srbije

FON ima i svoju biblioteku u kojoj možete naći preko 15000 knjiga domaćih i inostranih autora i više od 70 naslova domaćih i inostranih časopisa.

Stručna praksa

Stručna praksa omogućava studentima da stečena znanja primene u praksi i time steknu neophodno radno iskustvo. Studenti imaju mogućnost da stručnu praksu realizuju u prestižnim kompanijama i institucijama u Srbiji (Gradska uprava Grada Beograda, Narodna banka Srbije, PTT Srbija, Delta Holding, Informatika, Coca-Cola Hellenic, Banca Intesa, Vip mobile, Idea i dr.) i u inostranstvu.

Rad sa studentima

Svi nastavnici i saradnici su dostupni za pitanja studenata u terminu redovnih konsultacija. Na kraju svakog semestra studenti putem ankete ocenjuju kompletan rad profesora i asistenata.

Priznavanje diplome

O uspehu fakulteta govori podatak da na tržištu rada diplomci FON-a ne čekaju duže od tri meseca na zaposlenje, a veliki broj studenata se zaposlii tokom studiranja i to na poslovima za koje se tek kvalifikuju. FON je jedan od tri fakulteta Univerziteta u Beogradu čija je diploma međunarodno priznata.

To znači da studenti lako mogu da nađu posao ili da nastave školovanje u inostranstvu, o čemu svedoči veliki broj naših diplomaca koji su svoju karijeru započeli ili nastavili radeći ili školujući se u drugim zemljama.

Nakon osnovnih akademskih studija, na FON-u možete nastaviti obrazovanje kroz:

 • Diplomske akademske studije – Master
 • Specijalističke akademske studije
 • Doktorske studije

Učešće studenata

Studenti neposredno na izborima biraju svoje predstavnike u Studentskom parlamentu. Studentski parlament je organ Fakulteta sastavljen od studenata koji zastupa i brani prava i interese studenata na Fakultetu. Studentski parlament bira sve studentske predstavnike u organima i telima Fakulteta.

Pored toga, na Fakultetu deluje veliki broj lokalnih i međunarodnih studentskih organizacija, koje brojnim aktivnostima unapređuju studentski i fakultetski život.

Na FON-u deluju sledeće studentske organizacije:

Uspesi studenata FON-a

U 2014/15. godini 30% studenata prve godine je ostvarilo 48 ESPB, a 33% studenata 60 ili više ESPB što je bio potreban uslov za studiranje "na budžetu", što znači da je više od 63% ostvarilo uslove upisa u drugu godinu na teret budžeta.

Studenti FON-a svoje znanje, veštine i kreativnost potvrđuju trijumfima ili zapaženim rezultatima na raznim međunarodnim i regionalnim takmičenjima u znanju i sportu kao što su: Balkan Case Challenge, Futur, Microsoft Imagine Cup, EuroBelgrade, Turnir 5 lopti u Parizu, Hult Global Case Challenge.

Upis u prvu godinu

Kandidat ima mogućnost da konkuriše na oba studijska programa ili isključivo za jedan. FON će u školskoj 2016/17. godini u prvu godinu studija upisati:

 • 260 studenata na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije (ISiT);
 • 330 studenata na studijskom programu Menadžment i organizacija (MO);
 • 100 studenata na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije - studije na daljinu.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog