Prijemni.rs
Maturang
 • FON - Fakultet organizacionih nauka
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet organizacionih nauka (FON), u sastavu Univerziteta u Beogradu je jedan od najsavremenije organizovanih fakulteta u regionu. U uslovima intenzivnih promena, FON je postao vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija i menadžmenta i organizacije.

FON je osnovan 1969. godine, a Savet Univerziteta u Beogradu je na svojoj sednici od 28.11.1970. godine, doneo odluku da se Fakultet organizacionih nauka uključi u sastav Univerziteta u Beogradu. FON je svečano otvoren 4. novembra 1971. godine. Sa tradicijom dugom 54 godine, FON danas studira preko 6000 studenata na 24 studijska programa na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama. Svi studijski programi koji se realizuju na FON-u imaju jaku kvantitativnu i informatičku pozadinu u kombinaciji sa organizacionim i specifičnim znanjima za studijske programe. Stručni naziv inženjer organizacionih nauka koji Fakultet dodeljuje pripada oblasti tehničko-tehnoloških nauka.

Strateški cilj Fakulteta je uspostavljanje i razvoj saradnje sa nacionalnim institucijama visokog obrazovanja, uključujući međunarodne organizacije i fondacije. Fakultet praktikuje otvorenost, intenzivnu komunikaciju sa okruženjem i kontinuiranu međunarodnu saradnju, dok Univerzitet u Beogradu sprovodi jedinstvenu politiku kojom stalno podstiče kvalitet programa i unapređenje naučno-istraživačkog rada.

Studijski programi

Program fakulteta obuhvata izučavanja najsavremenijih naučnih disciplina i koncipitan je prema renomiranim svetskim poslovnim školama.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM: Informacioni sistemi i tehnologije

Naziv studijskog programa je Informacioni sistemi i tehnologije. Cilj studijskog programa je sticanje najnovijih znanja i veština iz oblasti informacionih sistema i tehnologija, upoznavanje i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama i osposobljavanje studenata za uspešnu primenu stečenih znanja i veština u svojoj profesiji i za nastavak daljeg usavršavanja na višim nivoima studija.Na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije postoji šest modula:

 • Informacione tehnologije
 • Informacioni sistemi
 • Informaciono inženjerstvo
 • Poslovna analitika
 • Softversko inženjerstvo
 • Tehnologije elektronskog poslovanja

STUDIJSKI PROGRAM: Menadžment i organizacija

Naziv studijskog programa je Menadžment i organizacija. Cilj programa je sticanje aktuelnih znanja i veština iz oblasti menadžmenta i organizacionih nauka i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama inženjeringa i menadžmenta, osposobljavanje studenata za uspešnu primenu stečenih znanja i veština u svojoj profesiji i za nastavak daljeg usavršavanja na višim nivoima studija.

Na studijskom programu Menadžment i organizacija postoji šest modula:

 • Finansijski menadžment
 • Lin organizacija poslovanja
 • Marketing menadžment i komunikacije
 • Menadžment kvaliteta i standardizacija
 • Operacioni menadžment
 • Projektni menadžment

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi master akademskih studija: 

 • Elektronsko poslovanje
 • Inženjerski menadžment
 • Informaciono inženjerstvo
 • Informacioni sistemi i tehnologije
 • ISiT Menadžment
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji
 • Organizacija i menadžment konsalting
 • Poslovna analitika
 • Softversko inženjerstvo i veštačka inteligencija
 • Strateški marketing i komunikacije
 • Upravljanje projektima i investicijama
 • Finansijsko inženjerstvo
 • Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi specijalističkih akademskih studija:

 • Informacioni sistemi i tehnologije
 • Elektronsko poslovanje i Java tehnologije
 • Menadžment i organizacija

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi doktorskih akademskih studija:

 • Informacioni sistemi i tehnologije
 • Menadžment i organizacija
 • Optimizacija i analitika
 • Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanje
 • Elektronsko poslovanje
 • Softversko inženjerstvo i veštačka inteligencija

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog