Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Geodetska tehnička škola

Geodetska tehnička škola se nalazi u prekrasnom delu Beograda, u blizini zvezdarske šume, u ulici Milana Rakića, na broju 42. Ona je na toj adresi već dugo, od 1957. godine. Razvila se još mnogo ranije, 1947. godine, kada je postala samostalna škola, pod nazivom koju i danas nosi. Hronološki gledano, naša se škola rodila kao jedan od odseka Srednje tehničke škole u Beogradu, pod nazivom: „Geodetski odsek“. To su bili dani davne 1924. godine. Ipak, trebalo bi reći da su se geodetski kadrovi obrazovali mnogo pre zvanične državne institucije. Postojala je privatna škola profesora Milana Andonovića, na kojoj su se stručno usavršavali geometri. Možda taj istorijski podatak i nema direktne veze sa našom školom, ali sa poslom za koji mi danas obučavamo naše učenike svakako ima. Zemlja se morala premeravati, zar ne? Tadašnja zgrada se nalazila u Donjogradskom bulevaru broj 2. Za vreme Drugog svetskog rata je građevina jako oštećena, pa su učenici posle oslobođenja čekali nekoliko meseci da se zgrada popravi. Tako smo nastvili da postojimo u okviru Srednje tehničke škole, sve do 1947. godine , kada se osniva Geodetska tehnička škola u Beogradu Od tada, pa sve do danas, imamo potpunu nezavisnost, sva prava i obaveze da razvijamo i unapređujemo geodetsku struku. Do sada je škola obrazovala: oko 7300 mladih ljudi koji su odabrali da u rukama drže geodetske instrumente. Mnogi od njih su nastavili dalje školovanje, na višim školama i fakultetima u zemlji, a neki od njih su otišli u inostranstvo na dalje usavršavanje.

Šta i gde radi geometar

Osnovni posao geodetskog tehničara ili geometra je vezan za premer zemljišta i unošenje tih podataka u planove, karte i zemljišne knjige. Naravno ovaj posao se vremenom osavremenjivao i postajao sve više automatizovan, a sve manje fizički.

Danas je razvoj tehnologije i računarske tehnike doveo do savremenih elektrooptičkih sredstava koja umnogome olakšavaju posao na terenu a prikupljene podatke geometri obrađuju na računarima.

Pored rada u opštinskim i privatnim službama katastra, njihovo radno mesto je i u građevinskim radnim organizacijama, šumarstvu, vodoprivredi, putnoj privredi i poljoprivredi. Jednom rečju, svuda gde se zemljište prilagođava čoveku i njegovim potrebama, gde se menja njegova konfiguracija i namena.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog