Prijemni.rs
Maturang
 • Hemijski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Hemija životne sredine

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Hemija, Zaštita životne sredine (ekologija),

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Predmeti studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija životne sredine" koji karakterišu njegovu strukturu, odnosno sadržaj, mogu se svrstati u nekoliko grupa.

U jednu grupu mogli bi se ubrojati kursevi koji studentima pružaju osnovna znanja iz najvažnijih prirodnih nauka (pre svega fizike, fizičke hemije, pa i ekologije) i matematike. Zatim, u posebnu grupu mogli bi se svrstati osnovni hemijski kursevi kao što su opšta, odnosno neorganska hemija, organska hemija, analitička hemija, biohemija, odnosno hemija prirodnih proizvoda i primenjena, tj. industrijska hemija. Imajući u vidu ciljeve ovog studijskog programa, posebna pažnja je posvećena, unutar analitičke hemije, kursevima instrumentalne analize. Na osnovama ove dve grupe predmeta, studenti zatim prate kurseve koji su usko povezani sa hemijom životne sredine, i odnose se, pre svega, na prirodu i sudbinu zagađujućih supstanci u zemljištu, površinskim i podzemnim i otpadnim vodama, u vazduhu, odnosno atmosferi, u hrani, kao i zagađujućih supstanci iz pojedinih industrijskih procesa, odnosno postrojenja. U ovu, u metodološkom smislu treću po redu grupu predmeta, ubrajaju se oni kroz koje se uči na koji način se problem zagađenja, odnosno zagađujućih supstanci, može rešiti. Engleski jezik činio bi posebnu, u ovom nabrajanju četvrtu, grupu predmeta.

Predviđene metode izvođenja nastave su predavanja, teorijske i laboratorijske vežbe. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog studijskog programa, u okviru vežbi predviđen je intenzivan samostalan rad na najsavremenijim analitičkim instrumentima kojima se može detektovati prisustvo i raspodela i neorganksih i organskih zagađujućih supstanci u različitim supstratima, odnosno segmentima životne sredine. Hemijski fakultet iz Beograda se poslednjih godina u dobroj meri snadbeo najmodernijim instrumentima u neorganskoj, organskoj i analitičkoj hemiji. Oni će studentima i ovog studijskog programa biti na raspolaganju za obuku. Takođe, u okviru vežbi posebna pažnja biće posvećena uzorkovanju. To podrazumeva stalne odlaske na teren radi obuke u vezi uzimanja uzoraka zemljišta, sedimenata, podzemnih, površinskih i otpadnih voda, hrane i vazduha.

Očekuje se da će visok pedagoški i naučni nivo nastavnika i asistenata Hemijskog fakulteta, njihov neposredan i intenzivan kontakt sa studentima, uz permanentno utvrđivanje gradiva i proveru znanja studenata, dovesti do definisanja visoko kvalitetnog edukativnog procesa sa visokom prolaznosti studenata.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Krajnji cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija životne sredine" jeste stvaranje stručnjaka koji će u potpunosti moći da razume prirodnu suštinu životne sredine i prirodu brojnih stvorenih problema u njoj. Na taj način takav stručnjak biće u mogućnosti da razlikuje nativne od antropogenih oblika u životnoj sredini, što predstavlja preduslov za očuvanje prirode i sprečavanje započetih procesa narušavanja ekohemijskioh ravnoteža na zemlji. Opšta procena je da u ovom trenutku broj takvih stručnjaka u Srbiji nije dovoljan. Državni je interes da se u bliskoj budućnosti školuju oni koji će moći da doprinesu rešavanju nagomilanih problema.

Da bi neko postao hemičar, stručnjak u obasti životne sredine, neophodno je da prvo savlada osnovne opšte kurseve iz prirodnih nauka i matematike. U drugoj fazi on mora da izuči najvažnije hemijske oblasti. U tom smislu izučava opštu i neorgansku hemiju, zatim organsku, analitičku, a potom i biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda. Tako stiče preduslov da nauči i osnove primenjene hemije, a zatim da uđe i u pitanja zagađujućih supstanci i zagađenja različitih segmenata u životnoj sredini. Student mora biti osposobljen da identifikuje izvore zagađivanja, da razume hemijsku prirodu procesa zagađivanja i zagađujućih supstanci, transformacione puteve, načine migracije, i ono što je svakako najvažnije, da bude osposobljen da predloži način za uklanjanje zagađujućih supstanci iz životne sredine. Otuda su planom ovog studijskog programa predviđeni kursevi koji obuhvataju izučavanje supstrata, odnosno nativnih ekohemijskih sistema, s jedne strane, i izučavanje potencijalnih zagađujućih supstanci, s druge strane. Međutim, mora se imati u vidu da, teorijski, sam hemičar nije u stanju da u potpunosti reši neki problem. On je u stanju da problem suštinski, na molekulskom nivou, najbolje definiše. Međutim tim za rešavanje problema vrlo često mora da sadrži i biologa, tehnologa, vrlo često mašinskog stručnjaka, i da svi zajedno budu "pod lupom" pravnih i medicinskih eksperata.

Ishod studija

Završavanjem studija na studijskom programu osnovnih akademskih studija "Hemija životne sredine", svršeni student stiče znanja koja mu omogućavaju da razume životnu sredinu i probleme koji u njoj mogu da se dogode, ili su se već dogodili, na hemijskom, odnosno na molekulskom nivou. Otuda je uloga hemičara u životnoj sredini kao multidisciplinarnoj oblasti, zapravo bazična. Bazičnu ulogu ima i biolog koji je u stanju da problem sagleda na ćelijskom nivou, a svi ostali, takođe vrlo važni segmenti u ovoj oblasti predstavljaju nadogradnju nad ovim biološko-hemijskim temeljima. U ovom slučaju termin "biološko-hemijski" treba razlikovati od termina "biohemijski". Unutar hemijskog dela ovakvog temelja svršeni student odgovoran je za definisanje hemijskog izvora zagađenja, prirode zagađivača, njegovih transformacija, migracija, i svakako za definisanje predloga za njegovo uklanjanje. Ovakav pristup možda se može i smatrati zastarelim, jer moderna shvatanja uloge hemičara u sprečavanju narušavanja životne sredine na mikro i na makro nivou, podrazumevaju zapravo predalagnje tehnoloških procesa koji po svojoj prirodi i ne stvaraju proizvode i sporedne proizvode koji su štetni po životnu sredinu. Pristalice "zelene hemije" danas su sve brojnije.

Student se osposobljava za poslove na kontroli hemikalija i zagađujućih supstanci u životnoj sredini. Dobija osnovna znanja iz metodologije analitičkih pristupa pripreme uzoraka i obrade rezultata. Pored toga kroz praktičan rad upoznaje se sa savremenim analitičkim metodama za određivanje zagađujućih supstanci. Krajnji ishod je osposobljenost studenta za kontrolu zagađujućih supstanci. Osposobljava se za učetvovanje u timovima koji se bave sprečavanjem zagađivanja u industrijskim procesima. Krajnji ishod je osposobljenost studenta za hemijski deo rešavanja problema sprečavanja zagađenja.

Opširnije o programu pročitajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog