Prijemni.rs
Maturang
 • Hemijski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Zahvaljujući svom međunarodno priznatom, raznovrsnom i kvalitetnom istraživačkom i obrazovnom radu, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet predstavlja jednu od najznačajnijih i prestižnih institucija u srpskom istraživačkom okruženju i društvu.

Hemijski fakultet ima intenzivnu dugogodišnju saradnju sa velikim brojem naučnih i visokoškolskih institucija širom sveta kroz brojne naučne i obrazovne međunarodne projekte. Nastavnici Hemijskog fakulteta su se usavršavali na vodećim unverzitetima u inostranstvu, što i jeste jedan od obaveznih uslova za profesorsku poziciju na Hemijskom fakultetu. Hemijski fakultet garantuje visok kvalitet nastavnog kadra, istraživačkih i nastavnih aktivnosti u skladu sa savremenim svetskim tokovima.

Strateški cilj Hemijskog fakulteta je da zadrži i opravda izuzetnu reputaciju i da pronađe nove načine da je dalje unapredi u vremenima finansijskih ograničenja sa kojima se danas suočavaju Univerziteti u Srbiji. Cilj Hemijskog fakulteta je da ima vodeću ulogu u međusobno podsticajnim aktivnostima nastave, naučnoistraživačkog rada i stručnih službi.

Visoko kvalitetno i osavremenjeno obrazovanje na osnovnim akademskim studijama se temelji na odgovarajućim akreditovanim studijskim programima. Dalje unapređenje znanja i veština koje se pruža putem naprednije obuke na master akademskim i doktorskim akademskim studijama se uglavnom obezbeđuju uključivanjem studenata u realna naučna istraživanja.

Studenti Hemijskog fakulteta mogu da učestvuju u radu Studentskog parlamenta, Centra za naučnoistraživački rad studenata, Volonterskog centra, mogu da uređuju i pišu članke za studentski časopis Pozitron, kao i da organizuju studentske ekskurzije u zemlji i inostranstvu, učestvuju u programima Kid’s lab – Molekul je kul, Otvorenih laboratorija i Noći muzeja.

Studijski programi

Osnovne i integrisane akademske studije

Hemijski fakultet nudi obrazovaúe na sledećim programima osnovnih i integrisanih akademskih studija: 

Osnovne akademske studije: Hemija

Nastavni predmeti studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija" koji karakterišu njegovu strukturu, odnosno sadržaj, mogu se svrstati u nekoliko grupa. U jednu grupu mogli bi se ubrojati kursevi koji studentima pružaju osnovna znanja iz najvažnijih prirodnih nauka (pre svega fizike i fizičke hemije) i matematike. U posebnu grupu mogli bi se svrstati osnovni hemijski kursevi iz oblasti opšte, neorganske, organske, analitičke hemije, biohemije, hemije prirodnih proizvoda, primenjene (industrijske) hemije i hemije životne sredine. 

Na temeljima ove dve grupe predmeta, studenti prate kurseve na kojima stiču viši nivo znanja iz najvažnijih oblasti hemije (organske sinteze, stereohemija, strukturne instrumentalne metode, savremene instrumentalne metode, mehanizmi neorganskih reakcija, koordinaciona hemija, teorijska i računarska hemija itd). Specijalizovani kurs engleskog jezika omogućava studentima praćenje najsavremenije naučne i stručne literature. Potom student pristupa izradi završnog rada, tokom koga se osposobljava za samostalno rešavanje zadatog problema.

Osnovne akademske studije: Biohemija

Studijski program osnovnih akademskih studija "Biohemija" ima 240 ESPB bodova i sadrži obavezne i izborne (45 ESPB) predmete iz oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, biohemije, molekularne biologije, molekulske genetike i biotehnologije, kao i završni rad. Na studijskom programu se izučavaju osnovne hemijske i biološke discipline potrebne za razumevanje biohemijskih procesa u prirodi. Od hemijskih disciplina zastupljeni su kursevi Neorganske, Analitičke, Fizičke i Organske hemije, a od bioloških Biologija ćelije, Fiziologija, Osnovi molekularne biologije i Molekulska genetika. 

Obavezni biohemijski predmeti obuhvataju osnovne biohemijske discipline, kao i upoznavanje i rad sa osnovnim biohemijskim eksperimentalnim metodama. Ovi sadržaji se izučavaju u okviru sledećih predmeta: Biohemija proteina i nukleinskih kiselina, Enzimologija, Hemija prirodnih proizvoda (lipidi, ugljeni hidrati, alkaloidi, antibiotici i drugo), Biohemija metabolizma, Regulacija biohemijskih procesa, Molekulske osnove patoloških stanja, Imunologija i Eksperimentalna biohemija. U okviru predmeta Osnovi molekularne biologije i Molekulska genetika obrađuju se savremena znanja o organizaciji, ekspresiji, regulaciji i evoluciji gena. U okviru predmeta Mikrobiološka hemija sa mikrobiologijom i Osnovi biotehnologije studenti se upoznaju sa primenom biohemije u tehnologiji. U okviru izbornih predmeta tokom sve četiri godine studija studenti mogu da izaberu širok spektar predmeta iz oblasti fundamentalnih i primenjenih disciplina iz biohemije, hemije, biologije, ali i iz drugih oblasti (npr. matematika, ekologija, psihologija). Svoje biohemijsko obrazovanje studenti zaokružuju izradom samostalnog, eksperimentalnog, istraživačkog završnog rada iz oblasti fundamentalnih i primenjenih biohemijskih disciplina.

Osnovne akademske studije: Hemija životne sredine

Studije Hemije životne sredine traju četiri godine (8 semestara). U okviru studija student treba da sakupi 240 ESPB bodova. Studenti upisuju studije nakon polaganja prijemnog ispita iz hemije (uspeh iz srednje škole 40 bodova, prijemni ispit 60 bodova). Nakon završenih studija student dobija zvanje Diplomirani hemičar a kroz dodatak diplome se dokazuje njegovo opredeljenje za oblast hemije životne sredine.

Predmeti studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija životne sredine" koji karakterišu njegovu strukturu, odnosno sadržaj, mogu se svrstati u nekoliko grupa. U jednu grupu mogli bi se ubrojati kursevi koji studentima pružaju osnovna znanja iz najvažnijih prirodnih nauka (pre svega fizike, fizičke hemije, pa i ekologije) i matematike. 

Zatim, u posebnu grupu mogli bi se svrstati osnovni hemijski kursevi kao što su opšta, odnosno neorganska hemija, organska hemija, analitička hemija, biohemija, odnosno hemija prirodnih proizvoda i primenjena, tj. industrijska hemija. Imajući u vidu ciljeve ovog studijskog programa, posebna pažnja je posvećena, unutar analitičke hemije, kursevima instrumentalne analize. Na osnovama ove dve grupe predmeta, studenti zatim prate kurseve koji su usko povezani sa hemijom životne sredine, i odnose se, pre svega, na prirodu i sudbinu zagađujućih supstanci u zemljištu, površinskim i podzemnim i otpadnim vodama, u vazduhu, odnosno atmosferi, u hrani, kao i zagađujućih supstanci iz pojedinih industrijskih procesa, odnosno postrojenja. U ovu, u metodološkom smislu treću po redu grupu predmeta, ubrajaju se oni kroz koje se uči na koji način se problem zagađenja, odnosno zagađujućih supstanci, može rešiti. Engleski jezik činio bi posebnu, u ovom nabrajanju četvrtu, grupu predmeta.

Integrisane akademske studije: Nastava hemije

Studijski program pod nazivom Integirisane akademske studije "Nastava hemije", izvodi se s ciljem da se obrazuju nastavnici hemije za rad u osnovnim i srednjim školama, da oni kroz nastavne sadržaje i različite aktivnosti izgrade potrebne kompetencije za ispunjavanje svih uloga i zadataka savremene nastave hemije, i da stečene kompetencije budu dobra osnova za dalji profesionalni razvoj kroz akciona istraživanja u sopstvenoj nastavnoj praksi i programe profesionalnog razvoja. Prema vrsti studija ovo su integrisane akademske studije (nivo 7.1), obima 300 ESPB, sa ishodima u skladu sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije. 

To znači da će studenti na kraju studija da imaju visoko specijalizovana akademska i stručna znanja koja se odnose na teorije, principe i procese, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u oblasti učenja i nastave hemije, da će biti osposobljeni da rešavaju složene probleme u nastavi hemije na inovativan način koji doprinosi razvoju u oblasti učenja i nastave hemije, i da će biti osposobljeni da upravljaju i vode složenu komunikaciju, interakciju i saradnju sa učenicima, roditeljima, kolegama i drugima iz različitih društvenih grupa zainteresovanih za obrazovanje, da primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za oblast učenja i nastave hemije, da planiraju i izvode akciona istraživanja i na osnovu dobijenih rezultata da preispituju sopstvenu nastavnu praksu, da planiraju projekte za unapređenje nastave hemije, ali i rada cele škole, da kontrolišu rad i vrednuju rezultate učenika, svoje rezultate i rezultate rada drugih kolega i škole radi unapređivanja postojeće prakse.

Master akademske studije

Hemijski fakultet nudi obrazovaúe na sledećim programima master akademskih studija:

 • Hemija
 • Biohemija
 • Hemija životne sredine

Doktorske akademske studije

Doktorske studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu se ostvaruju u okviru sledećih studijskih programa:

 • Hemija
 • Biohemija

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog