Prijemni.rs
Maturang
 • Hemijski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Hemija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Hemija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Nastavni predmeti studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija" koji karakterišu njegovu strukturu, odnosno sadržaj, mogu se svrstati u nekoliko grupa. U jednu grupu mogli bi se ubrojati kursevi koji studentima pružaju osnovna znanja iz najvažnijih prirodnih nauka (pre svega fizike i fizičke hemije) i matematike. U posebnu grupu mogli bi se svrstati osnovni hemijski kursevi iz oblasti opšte, neorganske, organske, analitičke hemije, biohemije, hemije prirodnih proizvoda, primenjene (industrijske) hemije i hemije životne sredine. Na temeljima ove dve grupe predmeta, studenti prate kurseve na kojima stiču viši nivo znanja iz najvažnijih oblasti hemije (organske sinteze, stereohemija, strukturne instrumentalne metode, savremene instrumentalne metode, mehanizmi neorganskih reakcija, koordinaciona hemija, teorijska i računarska hemija itd). Specijalizovani kurs engleskog jezika omogućava studentima praćenje najsavremenije naučne i stručne literature. Potom student pristupa izradi završnog rada, tokom koga se osposobljava za samostalno rešavanje zadatog problema.

Predviđene metode izvođenja nastave su predavanja, laboratorijske (eksperimentalne) i teorijske vežbe. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog studijskog programa, u okviru laboratorijskih vežbi predviđen je samostalan rad, koji uključuje i upotrebu najsavremenijih aparata i uređaja. Hemijski fakultet raspolaže najmodernijim instrumentima koji će studentima studijskog programa diplomirani hemičar biti na raspolaganju za obuku. U okviru većine predmeta na višim godinama predviđeno je korišćenje računara za obradu eksperimentalnih podataka i pretraživanje raznih baza podataka (uključujući i dolaženje do podataka iz literature).

Visok pedagoški i naučni nivo nastavnika i asistenata Hemijskog fakulteta i njihov neposredni kontakt sa studentima, uz permanentno utvrđivanje gradiva i proveru znanja, dovešće do definisanja visoko kvalitetnog edukativnog procesa sa visokom prolaznošću studenata.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Krajnji cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija "Hemija" jeste stvaranje stručnjaka sa visokim nivoom fundamentalnog i primenjenog znanja iz različitih oblasti hemije, kao i razvijenom sposobnošću za "hemijski način mišljenja", što podrazumeva spremnost za uočavanje, razumevanje i efikasno rešavanje kompleksnih hemijskih problema sa kojima će se neminovno sretati tokom rada u okviru fundamentalno-istraživačkih, inovacionih i razvojnih projekata, kao i u laboratorijama za istraživanje i razvoj, kontrolu kvaliteta, standardizaciju, praćenje procesa, itd.

Ishod studija

Završavanjem studija na studijskom programu osnovnih akademskih studija "Hemija" stiču se fundamentalna i praktična znanja iz različitih oblasti hemije, koja omogućavaju razumevanje hemijskih procesa i osposobljavaju za aktivno učešće u naučno-istraživačkom radu u oblasti fundamentalnih i primenjenih istraživanja. Tokom studija, studenti bivaju detaljno upoznati sa mehanizmima hemijskih reakcija i ovladavaju modernim tehnikama sinteze, savremenim instrumentalnim metodama, kao i primenom računarskih metoda u analizi podataka.

Student koji završi studije na programu osnovnih akademskih studija "Hemija" je osposobljen za kreativan i samostalan rad u hemijskim laboratorijama različitih profila i namena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, itd). Pored toga, svršeni student je kvalifikovan za učešće u fundamentalno-istraživačkim i razvojnim projektima i zadacima.

Opširnije o programu pročitajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog