Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Automatsko upravljanje

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Mašinstvo, Mehatronika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Cilj jeste da da teorijske postavke, dokaze teorema i detaljnije definicije nego u osnovnom kursu (Osnove automatskog upravljanja) kako bi studenti dublje pronikli u oblast i samim tim u potpunosti razumeli suštinu materije. • da obuhvati svu onu materiju koja se uobičajeno sluša u svetskim razmerama na jednom kursu upravljanja • da osposobi studente za praćenje narednih predmeta na ovoj katedri

Ishod je sticanje širih znanja iz AU, kao oblasti tehnike koja je neophodna savremenom inženjeru • upoznavanje i korišćenje metoda potrebnih za analizu i sintezu upravljačkih sistema u SAU, kao i celih SAU • da se primenom računara i MATLAB-a rešavaju osnovni problemi iz AU, kao i drugi inženjerski problemi • da se analitički i/ili eksperimentalno ispitaju osnovne dinamičke i statičke karakteristike sistema

Praktična nastava obuhvata računske zadatke kojima se ilustruje izložena materija i to bilo data definicijama bilo teoremama. Povezivanje različitih oblika matematičkih modela linearnih sistema: diferencijalne jednačine ponašanja, jednačine stanja i jednačine izlaza, prenosne funkcije sistema i blok dijagrama sistema; prelazak sa jednog oblika modela na drugi. Simulacija rezultata kao ilustracija navedenih definicija i teorema se obavlja na personalnim računarima korišćenjem Matlaba. Na ovom kursu se proširuje opus alata, naredbi, skriptova, ... iz Matlaba u odnosu na one koji su dobijeni tokom predmeta Osnove automatskog upravljanja.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog