Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Matematička gimnazija

Matematička gimnazija je jedinstvena srednja škola u našoj zemlji za talentovane učenike u oblasti matematike, informatike i prirodnih nauka. Osnovana je 1966. godine, a od 2004/2005 obuhvata i dva završna razreda osnovne škole.

Osnovne karakteristike rada Matematičke gimnazije su:

 • poseban odabir talentovanih učenika kroz specifičan prijemni ispit i pravila upisa;
 • poseban plan i program kroz koji se nastava matematike, informatike i fizike izvodi na izuzetno visokom nivou;
 • dosledno sprovođenje principa da je talentovvanom učeniku neophodan nadareni profesor;
 • kroz brižljivo negovanje nastavnog kadra, koji se regrutuju dobrim delom iz redova bivših učenika ove Škole;
 • Od posebnog značaja je dvosmerna saradnja sa Univerzitetom u Beogradu, Matimatičkim institutom SANU, Institutom za fiziku, tako da redovnu nastavu izvodi dvadesetak doktora nauka i desetak magistara, i još otprilike toliko je angažovano kroz druge, dodatne oblike nastave;
 • odeljenja od 20 učenika, koja se često dele na grupe;
 • primena raznovrsnih oblika nastave, od klasičnih do savremenih, uključujući i mentorsku nastavu;
 • težnja da se kod učenika razvija aktivan odnos prema znanju, povezivanju različitih predmeta i sadržaja, da se stimuliše kritički i stvaralački duh, da se ističu visoke moralne, naučne i opštecivilizacijske vrednosti;
 • stalno unapređivanje nastave, kao dug, postepen i neprekidan proces, zasnovan i na sopstvenim iskustvima i istraživanjima, ali i na iskustvima najistaknutijih svetskih institucija i naučnih autoriteta.

Organizacijom nastave se bave, uglavnom, stručna veća, koji okupljaju nastavnike i saradnike srodnih grupa predmeta. Koordinacijom rada stručnih veća, u najvećoj meri se bavi pomoćnik direktora.

U dosadašnjem periodu Matematičku gimnaziju završilo je gotovo sedam hiljada učenika. Neki od njih su sada profesori na Beogradskom univerzitetu, ali i na drugim univerzitima širom sveta. Mnogi su ostvarili prestižne naučne karijere, smatra se da je Škola dala preko 500 doktora nauka. Drugi su uspešni u radu u velikim svetskim kompanijama, ali i u brojnim računarskim centrima i institutima. Brojni naši učenici postali su i profesori u Matematičkoj gimnaziji. Naši sadašnji i bivši profesori su autori mnogobrojnih udžbenika i zbirki zadataka, predavači na seminarima za stručno usavršavanje nastavnika i članovi komisija Ministarstva prosvete za izradu novih planova i programa. Može se zaključiti da se, osim ponosa i zadovoljstva što su očuvane izvorne vrednosti i ideje, a prebrođeni najveći problemi i prepreke, u Matematičkoj gimnaziji oseća da je budućnost u daljem razvoju i unapređivanju uz još veće oslanjanje na naučna i tehnološka dostignuća trećeg milenijuma. Na međunarodnim olimpijadama učenici Matematičke gimnazije su osvojili preko 600 medalja, što je redak, ako ne i jedinstven uspeh jedne škole u svetu.

Pored izuzetnog uspeha u oblasti matematike, fizike, informatike i astronomije, učenici Matematičke gimnazije su uspešni i u drugim oblastima: osvajaju nagrade na republičkim takmičenjima iz srpskog jezika i književnosti, istorije, šaha, a takođe osvajaju prestižne nagrade u glumi, recitovanju, sportu, multimedijalnim prezentacijama, debatovanju itd.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog