Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Astronomija i astrofizika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Fizika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Osnovne akademske studije studijskog programa Astronomija i astrofizika

Programi studija:

Dužina studija: 4 godine (8 semestara)       
Ukupan broj espb: 240

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani astronom.

Astrofizika

U vremenu otkrića planeta oko drugih zvezda i potrazi za tragovima života na njima, detekciji gravitacionih talasa i potrazi za objašnjenjem tamne materije i tamne energije, koje zajedno čine preko 95% Univerzuma, Astrofizika se nameće kao jedna od najvažnijih fundamentalnih nauka. Dakle, Astrofizika se bavi izučavanjem svih elemenata u Vasioni, od Sunca i Sunčevog sistema, preko zvezda i međuzvezdane materije, do galaksija i kvazara. U tome primenjuje sve grane fizike, snažno se bazira na fundamentalnoj matematici i modernoj informatici, a dotiče se i naprednih tehnologija budući da svi astrofizički eksperimenti, po svom dizjanu pomeraju granice razvoja tehnologije.

Astrofizika je fantastičan spoj fizike, matematike i informatike koje zajedno otkrivaju sve misterije Univerzuma.

Na ovom studijskom programu, studenti će steći znanja i veštine iz sledećih oblasti:

 • Fundamentalne oblasti fizike i matematike
 • Astrofizika Sunca, zvezda, međuzvezdane materije, galaksija. astrobiologija, nebeska mehanika i elementi Sunčevog Sistema
 • Primena statistike i informatike u astrofizici
 • Instrumenti i tehnike posmatranja
 • Praktičan rad na teleskopu
 • Baze podataka i rad sa velikim brojem podataka
 • Veštačka inteligencija, mašinsko i dubinsko učenje
 • Primena super-računara u modeliranju astrofizičkih sistema
 • Metodologija naučnog istraživanja

Po završetku studija, s obzirom na to da su značajan akcenat studijskog programa moderna naučna istraživanja, studenti su pripremljeni da nastave naučnu karijeru, koja se u našoj zemlji pre svega odvija na Univerzitetima (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac) i naučnim institutima (Astronomska opservatorija, Matematički institut SANU, Institut za fiziku, itd.). Nove tehnologije se javljaju kao odgovor na zahteve moderne nauke kao što je astrofizika, stoga postoji ogromna potreba za stručnjacima iz gore navedenih oblasti u velikim kompanijama koje rade na razvoju instrumenata i softvera. Dodatno, studenti su obučeni za rad u prosveti, i mogu da drže nastavu iz fizike i astronomije. Na kraju, studenti stiču veštine u empirijskom rezonovanju, računarskom i teorijskom modeliranju, radu sa superačunarom i rukovanju informacijama, kao i napredna znanja o veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju, naučnoj vizualizaciji i velikoj analizi podataka, što im otvara vrata širokom spektru zanimanja u industrijskom sektoru.

Astroinformatika

Usled dinamičnog razvoja računarskih resursa i novih posmatračkih tehnologija, kao i u svim sferama života, došlo je do informacione revolucije i u astronomskoj nauci, čime se pojavila mogućnost i potreba da se različiti fenomeni i procesi u kosmosu objasne kombinovanjem teorijskih znanja iz oblasti astronomije, kao i znanja i praktičnih veština iz oblasti računarstva i informatike. Iz ove revolucije iznikla je Astroinformatika, koja kako joj i samo ime kaže, upravo predstavlja sinergiju ove dve naučne discipline: astronomije i informatike.

Studenti stiču bazna znanja iz oblati informatike i astronomije. Kroz predmete kao što su Uvod u organizaciju i arhitekturu računara, Programiranje, Objektno orijentisano programiranje, Algoritmi i struktire podataka, Uvod u veb i internet tehnologije i sl. studenti stiču čvrsu osnovu iz oblasti računarstva i informatike. Kroz predmete kao što u Opšta astronomija i Opšta astrofizika, studenti se postepeno uvode u svet astronomske nauke. Sve ovo je praćeno sa više matematičkih predmeta koji su neophodni za sistematsko i dubinsko razumevanje kompleksnih fenomena i najmodernijih metoda za njihovo modeliranje i simulaciju. Kroz predmete kao što su Obrada astronomskih posmatranja, Praktična astronomija, Zvezdana astronomija, Uvod u nebesku mehaniku, Dinamika Sunčevog sistema i sl. studenti stiču specifična astronomska znanja, a takođe uče kako da primenjuju stečena znanja iz oblasti računarstva i informatike na rešavanje astronomskih problema. Poseban akcenat se stavlja na obradu velikih baza podataka, budući da danas podaci igraju presudnu ulogu, ne samo u astronomskoj i drugim naukama, već pre svega u privredi i ekonomiji. Paralelno sa ovim, studenti kroz predmete kao što su Operativni sistemi, Relacione baze podataka, Veštačka inteligencija, Računarska grafika i sl. usvajaju najmodernija znanja iz računarstva i informatike. Matematički aspekt studija se nastavlja i kroz ovaj period, gde kroz predmete poput Verovatnoće i Uvoda u numeričku matematiku studenti stiču znanja neophodna za temeljno razumevanje najnaprednijih koncepata poput mašinskog učenja, koji dominiraju u savremenim naučnim istraživanjima.

Najvažnija specifičnost ovog studijskog modula je njegova dvostranost. Sa jedne strane, studentima su otvorena vrata za naučni rad u kojem bi, naoružani teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti astronomije, kao i znanjima i veštinama iz oblasti računarstva i informatike, zaronili u beskrajan svet misterija univerzuma. Sa druge strane, studenti stiču veštine u empirijskom rezonovanju, računarskom i teorijskom modeliranju, radu sa superačunarom i rukovanju informacijama, kao i napredna znanja o veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju, naučnoj vizualizaciji i velikoj analizi podataka. Ove veštine poslodavci veoma traže u širokom spektru oblasti – od fundamentalnog istraživanja do industrijskog sektora, kao i u oblasti bankarstva i finansija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog