Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Informatika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Osnovne akademske studije studijskog programa informatika

Nakon završenih četvorogodišnjih osnovnih studija Informatike, moći će da se upisuju jednogodišnje master studije Informatike.

Upisivanje jednogodišnjih master studija Informatike će početi za 3-4 godine, kada prvi diplomci završe osnovne četvorogodišnje studije.

Nakon završetka osnovnihakademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani informatičar.

Studijski program Informatika predstavlja odličan izbor za sve one koji žele da se usavršavaju u oblasti informacionih tehnologija i posebno u podoblastima programiranja, baza podataka, svih vidova razvoja softvera i veštačke inteligencije. Široka lepeza sadržaja koji se nude omogućava sticanje znanja iz praktično svih najvažnijih oblasti informatike i računarstva. Pored zavidne širine, najvažnije teme se izučavaju veoma temeljno, tako da su profesionalci sa diplomom ovog studijskog programa među najtraženijim u Srbiji.

Trenutno je u Srbiji potražnja za informatičarima znatno veća od ponude na tržištu rada i to je verovatno jedina takva visokostručna oblast u Srbiji. Već godinama se povećava broj informatičkih kompanija u Srbiji, intentzivno rastu proizvodnja i izvoz softvera i kompanije su u stalnoj potrazi za kvalitetnim programerima. Slična situacija je u ostalim delovima sveta – dobri programeri su uvek na glasu. Međutim, informatika je veoma široka oblast, u kojoj postoji obilje različitih poslova. Dok neke jednostavnije poslove mogu obavljati diplomci sa bilo kog od sličnih studijskih programa, za veliki broj naprednih primena neophodna su i dublja i šira znanja nego što ih većina programa pruža. Specifičnost studijskog programa Informatika na Matematičkom fakultetu leži u poklanjanju posebne pažnje izučavanju algoritama i matematičkih osnova računarstva. Takav pristup omogućava lakše ulaženje u svet naprednih primena računarstva i informatike i daje diplomcima veliku prednost u obavljanju takvih zahtevnih poslova. Našim diplomcima su širom otvorena vrata najuglednijih svetskih istraživačkih i razvojnih centara.

Izbor predmeta na studijskom programu Informatika je pravljen izuzetno pažljivo i u skladu sa programima vodećih svetskih univerziteta i preporu-kama ugledne međunarodne asocijacije ACM (Association for Computing Ma-chinery). Obrazovanje koje se dobija na ovom studijskom programu je akademsko obrazovanje koje široko i duboko pokriva skoro sve oblasti računarstva uz savršen balans izmedju teorijskih i praktičnih znanja. U okviru studijskog programa Informatika izučava se veliki broj najvažnijih programskih jezika i drugih alata i tehnologija. Ipak, jedna od najvažnijih karakteristika ovog programa je da je akcenat na savladavanju osnovnih principa rada u različitim oblastima računarstva i informatike, dovoljno temeljno i uopšteno diplomci kasnije mogu da svoja znanja uspešno primenjuju i pri radu sa sasvim novim tehnologijama.

Informatički sadržaji čine nešto više od 60% sadržaja na studijskom programu Informatika. Oni uključuju opšte teme od značaja za sve programere, kao što su programiranje u različitim vrstama programskih jezika (proceduralnim, objektno-orijentisanim, funkcionalnim, logičkim), dobro poznavanje algoritmike, upoznavanje arhitekture i organizacije računara, operativnih sistema, računarskih mreža i baza podataka. Takođe, uključuju i specifična in-formatička znanja poput veb-tehnologija, konstrukcije programskih prevodi-laca, računarske grafike, veštačke inteligencije uopšte i njenih užih grana poput automatskog rezonovanja i mašinskog učenja, bioniformatike,
verifikacije softvera, nauke o podacima (eng. data science) i drugih. Veliki broj izbornih predmeta omogućava da studenti u značajnoj meri prilagođavaju studijske sadržaje svojim interesovanjima.

Matematički sadržaji čine oko 30% sadržaja na studijskom programu Informatika. Oni obuhvataju najvažnije teme iz matematike, koje su neophodne ne samo za napredne istraživačke i razvojne primene, nego i za puno razumevanje tehnologija i alata koje informatičari svakodnevno koriste. Tu su, pre svega: diskretna matematika, linearna algebra, algebra, matematička analiza, geometrija, verovatnoća, statistika i numerička matematika. Pored akademskih kurseva, studenti starijih godina imaju na raspolaganju i izborne stručne kurseve (kao sastavni deo studija), koji se organizuju u saradnji sa vodećim informatičkim kompanijama iz okruženja. Na taj način se studenti upoznaju sa realnim problemima i metodama rada, kroz neposrednu komunikaciju sa iskusnim profesionalcima. To je veoma značajna specifičnost ovog studijskog programa, a na ostvarenu saradnju sa kompanijama smo veoma ponosni.

Sve ovo stavlja studente programa Informatika u povlašćen položaj. Posle završenih osnovnih studija i mastera, otvorena su im vrata i u nauci i u industriji gde mogu lako da se nose sa najizazovnijim informatičkim poslovima.

Više o studijskom programu možete pogledati ovde. 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog