Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Matematički fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

PRIJAVA ZA UPIS U ŠKOLSKU 2021/21. godinu

PRIJAVA ZA PROBNI PRIJEMNI ISPIT I DRUGI TEST PRIPREMNE NASTAVE

 

Opšti uslov

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Matematičkom fakultetu mogu da se prijave kandidati koji su završili gimnaziju ili četvorogodišnju srednju stručnu školu

 

Bodovanje

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može da stekne najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na prijemnom ispitu kandidat može da stekne najviše 60 bodova.

 

Prijava kandidata na konkurs 

Prijava kandidata odvija se u dve faze – prva je elektronsko evidentiranje preko veb-a, a druga prijavljivanje i predaja dokumenata na šalteru Fakulteta.

U slučaju problema sa prijavljivanjem ili nejasnoća, kontaktirajte našu tehničku podršku na: upis2016@matf.bg.ac.rs ili +381(0)648650179

 

Prijemni ispit

 • Na prijemnom ispitu kandidat može steći najviše 60 bodova.
 • Na prijemnom ispitu ima 20 zadataka.
 • Tačan odgovor nosi 3 poena.
 • Pogrešan odgovor ili zaokruživanje više od jednog odgovora nosi -0.3 poena.
 • Nezaokružen odgovor nosi -1 poen.
 • Zaokruživanje odgovora „ne znam“ nosi 0 poena.

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita.

 

Školarina

Iznos školarine za jednu školsku godinu osnovnih studija je 129.000 DIN za državljane Republike Srbije i 3.500 EUR za strane državljane. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog