Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Matematički fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslov

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Matematičkom fakultetu mogu da se prijave kandidati koji su završili gimnaziju ili četvorogodišnju srednju stručnu školu

 

Bodovanje

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može da stekne najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na prijemnom ispitu kandidat može da stekne najviše 60 bodova.

Broj bodova potreban za upis na Matematički fakultet, pregled 2010-2015.

 

Prijava kandidata na konkurs 

Prijava kandidata odvija se u dve faze – prva je elektronsko evidentiranje preko veb-a, a druga prijavljivanje i predaja dokumenata na šalteru Fakulteta.

U slučaju problema sa prijavljivanjem ili nejasnoća, kontaktirajte našu tehničku podršku na: upis2016@matf.bg.ac.rs ili +381(0)648650179

 

Prijemni ispit

  • Na prijemnom ispitu kandidat može steći najviše 60 bodova.
  • Na prijemnom ispitu ima 20 zadataka.
  • Tačan odgovor nosi 3 poena.
  • Pogrešan odgovor ili zaokruživanje više od jednog odgovora nosi -0.3 poena.
  • Nezaokružen odgovor nosi -1 poen.
  • Zaokruživanje odgovora „ne znam“ nosi 0 poena.

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita.

 

Školarina

Iznos školarine za jednu školsku godinu osnovnih studija je 129.000 DIN za državljane Republike Srbije i 3.500 EUR za strane državljane. 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: