Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Medicinska škola

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Neophodna dokumenta za upis:

 1. Prijava za upis;
 2. Uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
 3. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova

VAŽNO: U cilju pojednostavljivanja upisne procedure Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će, u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, obezbediti da se dokumenta poput Izvoda iz Matične knjige rođenih i dokaza o prijavi prebivališta za učenike pribavljaju elektronskim putem. U tom smislu škola je imenovala lica koja će pristupati servisima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva unutrašnjih poslova putem informacionog sistema „e-ZUP“ na portalu eUprava.

Obratiti pažnju:

LEKARSKA UVERENJA TREBA DA SADRŽE I PODATKE O ISPUNjENOSTI POSEBNIH ZDRAVSTVENIH USLOVA U ZAVISNOSTI OD OBRAZOVNOG PROFILA:

Medicinska sestra-tehničar: a1-a2-a4-b-d1-d2-d3-e-i-m

Sanitarno-ekološki tehničar: a1-a2-b-c1-d1-d2-d3-g

Laboratorijski tehničar: a1-a4-a6-d1-d2-d3-m

Farmaceutski tehničar: a1-a2-a4-d1-d2-d3-i-m 11.

Objašnjenje oznaka:

 • a1 – normalan vid na blizinu: oštrina vida od 0,8 i više. Dovoljan je i monokularni vid. Ova oštrina vida može se postići i nošenjem korektivnih pomagala.
 • a2 – normalan vid na daljinu: oštrina vida od 0,8 i više. Dovoljan je i monokularni vid. Ova oštrina vida može se postići i nošenjem korektivnih pomagala.
 • a4 – normalni kolorni vid (raspoznavanje osnovnih boja): crvena, zelena i plava.
 • a6 – normalan stereoskopski vid: oštrina vida od 0,8 i više koja se postiže bez upotrebe korektivnih pomagala na oba oka pojedinačno i postojanje stereoskopskog vida na ortho-rater-u.
 • d1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova gornjih ekstremiteta do fizioloških amplituda.
 • d2 – normalna funkcija donjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova donjih ekstremiteta do fizioloških amplituda.
 • d3 – normalna funkcija kičmenog stuba: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih delova kičmenog stuba do fizioloških amplituda.
 • e – normalna funkcija kardiovaskularnog sistema: podrazumeva normalan krvni pritisak, normalan EKG nalaz i odsustvo srčanih mana.
 • g – normalna funkcija nervnog sistema: podrazumeva odsustvo epilepsije i drugih neuroloških poremećaja. U slučaju sumnje na neurološko oboljenje potreban je neurološki pregled.
 • i – normalna funkcija jetre: normalne vrednosti bilirubina i transaminaze.
 • m – odsustvo alergijskih manifestacija: u anamnezi i izveštaju lekara školskog dispanzera nema podataka o alergijskim manifestacijama.

Za više informacija posetite sajt škole.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog