Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

O fakultetu

MEF je savremena institucija znanja sa modernim obrazovnim konceptom. Osnovan je 2000. godine u Beogradu i deo je Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Sedište Fakulteta je u Beogradu, na Dorćolu, Jevrejska ulica br. 24/1. MEF fakultet primenjuje originalan i ekifakasan metod izvođenja nastave u kome se uz interaktivnu nastavu i kroz praktične aktivnosti na velikom broju primera savladavaju najsloženiji problemi iz prakse. MEF kolektiv podstiče sticanje praktičnih, primenljivih znanja i veštine iz ekonomije, finansija, menadžmenta, informatike, marketinga i učenje stranih jezika kao preduslova za zaposlenje i izgradnju uspešne poslovne karijere.

 

Studijski programi

Danas je ova ustanova akreditovana u okviru studijskih programa:

Aktuelna globalna politika je usko povezana sa menadžmentom, ekonomijom i informacionim tehnologijama. Stručnost mladog kadra u navedenim oblastima direktno utiče na progres i uspeh jednog društva, zajednice, države. Savremeni zahtev visokog obrazovanja jeste student koji kreira nove ideje. MEF fakultet bazira radnu atmosferu kroz podsticaj kreativnosti, preduzetničkog duha i konstruktivnog rada u timu. MEF fakultet nudi mogućnost da se kroz interaktivnu nastavu i kontinuiranu proveru znanja formiraju uspešni preduzetnički lideri spremni za aktivnosti na savremenom tržištu.

 

 Video predavanja

Bitna odlika modernog koncepta studiranja jeste mogućnost slušanja snimljenih predavanja. Student ima pristup svom studentskom nalogu i kompletnim predavanjima u bilo kom trenutku sa mobilnih uređaja. Pored predavanja, preko softverske platforme, postoji mogućnost razmene informacija sa drugim studentima, kontakt sa profesorima i asistentima kao i izrada elektronskih testova koji su, prema istraživanjima, značajno uticali na bolji prosek studenata.

Studije na daljinu - Bilo gde, bilo kada

 

BOLJA KONCENTRACIJA - Koncentracija olakšava učenje, ubrzava razumevanj e i pobolj šava memoriju. Kako bi se pažnja fokusirala na usvajanje gradiva, potrebno je imati adekvatne uslove i vreme. DLS studije nude upravo tu mogućnost - dostupnost predavanja bilo kad i bilo gde. Takav princip omogućava da na najbolji mogući način student organizuje svoj radni dan usklađujući ih sa svojim obavezama, aktivnostima ili zaposlenjem.


DIGITALNA GENERACIJA - Fleksibilan i funkcionalan DLS sistem daje potpuno novu dimenziju sistemu školovanja. Progresivan tehnološki napredak uslovio je da i obrazovni sistem bude prilagođen novim metodama stavljajući studenta i njegovo raspoloživo vreme u centar pažnje. Studenti koji se odluče za sistem učenja na daljinu imaju mogućnost da prate nastavna predavanja preko mobilnog telefona, tableta, računara).
 

MEF Fakultet

Vannastavne aktivnosti

Pored kvalitetnog obrazovanja, studentima je neophodno pružiti sadržajan društveni život. U želji da slobodno vreme studenata bude konstruktivno iskorišćeno, MEF sadrži dodatne vannastavne aktivnosti. MEF klub svakodnevno nudi prostor za druženje, osveženje i relaksaciju kroz društvene igre. Sportske aktivnosti kao i sportska takmičenja su nezaobilazni. MEF Studentski parlament je namenjen onim studentima/kinjama koji žele aktivno da učestvuju u organizaciji vannastavnih aktivnosti kao što su i studentska putovanja. Bitan segment čine i radionice za studente, humanitarne akcije, gostujuća predavanja stručnjaka iz različitih oblasti.
 

Pogodnosti

 • Stipendije
 • Plaćanje školarine u 12/24 rate
 • Besplatno studiranje za najboljeg studenta
 • 10% popusta za jednokratnu uplatu školarine
 • 50% popusta za drugog člana porodice
 • 100% popusta za trećeg člana porodice
 • Besplatna literatura
 • Besplatna prva prijava ispita

Cilj školovanja

Cilj školovanja jeste potpuno teorijsko i praktično osposobljavanje kadrova iz oblasti primenjenog me nadžmenta, ekonomije, finansija i informacionih tehnologija za rad u privredi, sportu, zdravstvu, turizmu, medijima, finansijskom i javnom sektoru, sindikatima i drugim organizacijama.

 

Misija Fakulteta

Misija fakulteta je stvaranje visokostručnog kadra osposobljenog da doprinese promeni ukupnog privrednog i društvenog ambijenta u Srbiji, usaglašavajući ga sa savremenim društvenim promenama i tržišnim kretanjima. Inovativnost, posvećenost studentu i usmerenost ka savremenom tržištu rada kroz teoriju i praksu su naše komparativne prednosti, koje garantuju uspeh na akademskom i stručnom polju.

 

Vizija Fakulteta

Vizija Fakulteta je savremena obrazovna institucija u oblasti primenjenog menadžmenta, ekonomije, finansija i informacionih tehnologija, koja teži da održi poziciju snažnog, pouzdanog i kompetentnog partnera mnogim vodećim visokoškolskim institucijama iz zemlje i sveta. MEF vizija podrazumeva školovanje kadrova koji su osposobljeni da se ravnopravno nadmeću u tržišnoj konkurenciji.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog