Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

MEF Fakultet MEF Fakultet MEF Fakultet

 

 

 

O fakultetu

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) je savremena institucija znanja sa modernom koncepcijom obrazovnog sistema, osnovanog 2000. godine u Beogradu. Na početku svog rada, delovao je pod nazivom Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća.

 

Studijski programi

Danas je ova ustanova akreditovana u okviru studijskih programa:

MEF Fakultet

Studije na Fakultetu organizovane su prema potrebama društveno-ekonomskog razvoja Srbije. To podrazumeva praktičnu nastavu, niz treninga koje razvijaju menadžerske veštine i preduzetnički duh. Nastava na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije koncipirana je kao simulacija poslovnih funkcija, gde studenti imaju mogućnost da iskuse procese kakvi se događaju u realnim preduzećima. Praktična nastava zbog toga je organizovana u jedinici nazvanoj virtuelno preduzeće. Cilj takve edukacije studenata je razvoj menadžerskih i liderskih znanja, kao i veština i sposobnosti jednog preduzetnika, a sve to posredstvom metoda kakve se koriste u realnom preduzeću.

Kako bi svojim studentima omogućio praktičan rad, MEF je uspostavio saradnju sa Tržištem rada, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Nacionalnim tržištem roba i usluga Republike Srbije i Asocijacijom srpskih menadžera.

 

Zašto MEF?

 • Akreditovan

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF, bivši Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, osnovan je 2000. godine. Akreditovani su svi studijski programi na svim nivoima studija.

 • Redovna procena znanja

Redovna procena znanja omogućava profesorima da aktivno prate napredak svakog studenta. Test forme pre početka predavanja su vid redovne procene znanja koja profesoru daje uvid u savladano gradivo. Otvorena komunikacija između profesora i studenata, obaveštenost o postignutim rezultatima i eventualnim problemima pri savladavanju teorijskog i praktičnog gradiva olakšava profesorima da adekvatno utiču na napredak svakog pojedinačnog studenta. Profesori i asistenti su dostupni studentima i za individualna savetovanja kroz redovan raspored termina konsultacija.

 • Manje grupe studenata

Predavanja i vežbe u malim grupama garantuju kvalitetnu komunikaciju profesora i studenata. Komunikologija, etika i menadžerske praktične veštine se mnogo efikasnije razvijaju uz interaktivno orijentisanu nastavu. Pored standardnih nastavnih predavanja u okviru studijskog rasporeda, studentima je dostupno pohađanje stručnih kurseva kao dodatni vid pripreme za poslovne prilike.

MEF Fakultet

 • Interaktivna nastava

Razvoj poslovne ličnosti je jedna od najvažnijih prednosti studiranja na MEF-u. Akademsko znanje je neophodna osnova prilikom ulaska u poslovni svet, ali studenti moraju imati individualnu perspektivu za uspeh na tržištu. Akcenat je usmeren na praktičnu primenu teorijskog znanja kroz aktivnosti kao što su Kreativna radionica i Virtuelno preduzeće. MEF razvija snažnu poslovnu ličnost podstičući studente da izgrade najvredniji brend koji mogu da prodaju: njih same.

 • Stručan profesorski kadar

Visoko kvalifikovani profesori sa bogatim praktičnim iskustvom garantuju sadržajna i stručna predavanja uz adekvatan pedagoški rad. MEF Konferencije imaju za cilj da profesionalci u različitim privrednim oblastima upoznaju studente sa aktuelnim temama i problemima kao i o konceptima razvoja. Inovacioni centar pruža mogućnost stimulisanja mladih talenata da usavrše, realizuju i plasiraju inovativne ideje.

 • Siguran posao

Zahvaljujući saradnji sa Tržištem rada, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Asocijacijom srpskih menadžera i drugim brojnim privrednim subjektima i institucijama, studentima MEF fakulteta je garantovan siguran posao i uspešna karijera. U okviru svojih aktivnosti, Centar za karijerno vođenje sprovodi savetovanja u oblasti razvoja karijere, organizuje treninge za unapređenje ličnih i profesionalnih veština studenta i plasira informacije o tržišnim aktuelnostima u oblasti zapošljavanja.

 • Internet studije DLS

DLS - Distance Learning Sistem – Sistem učenja na daljinu zasnovan je na Moodle platformi (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Platforma funkcioniše na principu distribucije multimedijalnih nastavnih sadržaja namenjenih za samostalno usvajanje gradiva (tekst, audio i video informacije), testiranje i samotestiranje, kao i online pristup biblioteci i učestale konsultacije studenata sa profesorima i asistentima.

MEF Fakultet

 • Snimljena predavanja

Sa ciljem što kvalitetnijeg prenosa znanja i veština, studentima je omogućeno da pored standardnog (tradicionalnog) načina predavanja, imaju mogućnost ponovnog slušanja ili nadoknade propuštenog predavanja kroz sistem snimljenog audio i video zapisa i pisane sadržajne forme. Jednostavnom log in metodom, student se registruje na svoj studentski profil i tako pristupa nastavnom sadržaju preko svog računara ili mobilnog uređaja (telefon, tablet, laptop).

 • Vannastavne aktivnosti

Pored kvalitetnog obrazovnog sistema, studentima je neophodno pružiti raznovrstan i zanimljiv društveni život. U želji da slobodno vreme studenata bude konstruktivno iskorišćeno, MEF sadrži dodatne vannastavne aktivnosti: MEF sport, MEF klub, MEF Studentski parlament, MEF putovanja.

 • Student na prvom mestu!

Stručno koncipiran i funkcionalan veb sajt, prilagođen potrebama studenata, znatno olakšava studije. Organizacija fakultetske institucije uz efikasan rad zaposlenih garantuje progresivan napredak i sigurne rezultate svojih studenata. Moderan koncept obrazovanja pozicionira studenta u centar pažnje sa ciljem što kvalitetnijeg doprinosa budućih mladih lidera u stručnoj oblasti.

MEF Fakultet

 

Cilj školovanja

Cilj školovanja jeste potpuno teorijsko i praktično osposobljavanje kadrova iz oblasti primenjenog me nadžmenta, ekonomije, finansija i informacionih tehnologija za rad u privredi, sportu, zdravstvu, turizmu, medijima, finansijskom i javnom sektoru, sindikatima i drugim organizacijama.

 

Misija Fakulteta

Misija fakulteta je stvaranje visokostručnog kadra osposobljenog da doprinese promeni ukupnog privrednog i društvenog ambijenta u Srbiji, usaglašavajući ga sa savremenim društvenim promenama i tržišnim kretanjima. Inovativnost, posvećenost studentu i usmerenost ka savremenom tržištu rada kroz teoriju i praksu su naše komparativne prednosti, koje garantuju uspeh na akademskom i stručnom polju.

 

Vizija Fakulteta

Vizija Fakulteta je savremena obrazovna institucija u oblasti primenjenog menadžmenta, ekonomije, finansija i informacionih tehnologija, koja teži da održi poziciju snažnog, pouzdanog i kompetentnog partnera mnogim vodećim visokoškolskim institucijama iz zemlje i sveta. MEF vizija podrazumeva školovanje kadrova koji su osposobljeni da se ravnopravno nadmeću u tržišnoj konkurenciji.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog