Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Fakultet za 21. vek

Obrazovanje za budućnost

Sistem obrazovanja se transformisao, od čistog reprodukovanja znanja do potrebe da se znanje primeni u praksi. Sposobnost za rešavanje problema, kreativnost, timski rad i upravljanje vremenom su najtraženije veštine, pored znanja iz stručne oblasti koje se podrazumeva. Jedan od osnovnih zahteva obrazovnim institucijama i ministarstvima jeste da se studenti osposobe za radna mesta.

Zanimanja koja su danas najtraženija, nisu ni postojala pre 15-20 godina. Zvuči apsurdno, ali ubrzani razvitak traži obrazovanje mladih ljudi za poslove koji još ne postoje i korišćenje tehnologija koje još nisu u upotrebi. Dok jedni smatraju da je obrazovanje suviše važno da bi se njime eksperimentisalo, drugi smatraju da je za obrazovanje najvažnije da baš ne izostane iz tih promena.

Bilo gde. Bilo kada

Online platforma za učenje

Student ima mogućnost da 24h pristupa snimljenim predavanjima i da ih sluša i gleda neograničen broj puta onda kada mu obaveze to dozvoljavaju i kada on to želi.

Sa ciljem što kvalitetnijeg prenosa znanja i veština, studentima je omogućeno da pored standardnog (tradicionalnog) načina predavanja, imaju mogućnost ponovnog slušanja ili nadoknade propuštenog predavanja kroz sistem snimljenog audio i video zapisa i pisane sadržajne forme.

Student se registruje na svoj studentski profil uz pristupne podatke koje mu dodeli studentska služba fakulteta i na taj način pristupa nastavnom sadržaju preko svog računara ili mobilnog uređaja (telefon, tablet, laptop).

Kreativno inovacioni centar

Osposobljavanje studenata za kreiranje ideja a ne samo reprodukovanje činjenica, jesu savremeni zahtevi visokog obrazovanja. Osnovni motiv na MEF fakultetu je da sistem treba da podstiče kreativnost a ne poslušnost. Savremeno doba podrazumeva traženje novih rešenja, fokusiranih na ekonomski rast i progres društva. Kreativnost je spona koja može da okupi sve privredne grane a potom je inovacija ta koja utiče na napredak i razvoj. Savremena ekonomija više ne teži samo umnožavanju profita, nego zahteva poboljšanje kvaliteta ekonomskog rasta kroz kreativni kapital.

Vannastavne aktivnosti

Pored kvalitetnog obrazovanja, studentima je neophodno pružiti sadržajan društveni život. U želji da slobodno vreme studenata bude konstruktivno iskorišćeno, MEF sadrži dodatne vannastavne aktivnosti. MEF klub svakodnevno nudi prostor za druženje, osveženje i relaksaciju kroz društvene igre. Sportske aktivnosti kao i sportska takmičenja su nezaobilazni. MEF Studentski parlament je namenjen onim studentima/kinjama koji žele aktivno da učestvuju u organizaciji vannastavnih aktivnosti kao što su i studentska putovanja. Bitan segment čine i radionice za studente, humanitarne akcije, gostujuća predavanja stručnjaka iz različitih oblasti. 

Centar za karijerno vođenje

Ovaj sektor MEF fakulteta je direktno uključen u profesionalni napredak studenat/kinja. Konstantno se objavljuju različite vrste aktuelnosti: konferencija, događaja, takmičenja, projekti za mlade, konkursi za stručne prakse. Studentima su dostupna i posebna vrsta usavršavanja kroz stručne Kurseve.

Sticanje znanja primenljivih u praksi

Uloga predavača nije samo da prenese znanje, već da aktivno vodi studente kroz gradivo, diskutuje sa njima i ocenjuje njihov napredak. Zato su časovi podeljeni na učenje, diskusiju, istraživanje i testove-ispitivanje. Sistemom edukacije na MEF-u je zaokružen ceo obrazovni ciklus: savladaj, objasni, pokaži i praktično uradi. Zahtev je da mladi ljudi budu spremni da kvalitetno rade u timovima, da budu inicijatori, da rešavaju probleme i budu kreativni. Bitan faktor sticanja pomenutih veština je ocenjivanje studenata. Najbolja procena je kontinuirana procena znanja. Dobri predavači procenjuju svoje studente sve vreme, svesni da ima studenata koji shvataju brzo ali i onih kojima je potrebno više vremena da savladaju gradivo.

Student predavač

Da bi realizovali aktivnost „student-predavač”, studenti ne samo da moraju da savladaju i razumeju lekciju, već moraju i da razmišljaju o tome kako će lekciju predstaviti na način koji će biti interesantan njihovim kolegama, što ih podstiče da više vremena posvete promišljanju o materijalu što značajno povećava njihovo samopouzdanje i komunikacione veštine. Studenti imaju prirodan osećaj šta je njihovim kolegama zanimljivo i na taj način deluju kao efikasni predavači.

Stručan profesorski kadar

U 21. veku od mladih ljudi se zahteva da budu spremni na konstantno usavršavanje. Ali da bi studenti bili napredni i predavači treba da primenjuju isti metod. Napredak se ogleda kroz zahteve koji se postavljaju prema profesorima podjednako kao i prema studentima. Profesori na MEF fakultetu stalno osavremenjuju studijski program, literaturu, objavljuju naučne radove, sarađuju sa drugim predavačima i profesionalcima i unapređuju edukativne tehnike.

Šansa za sve

Osobe sa invaliditetom imaju identične potrebe kao i osobe koje nemaju fizičke ili mentalne barijere, samo te potrebe moraju da zadovolje na poseban način. Društvo i institucije su najodgovornije za adekvatno uklapanje osoba sa invaliditetom u sredinu, kolektiv, sistem obrazovanja i poslovne procese. Na MEF-u se posebna pažnja usmerava na uvažavanje prava i potreba svih studenata.

Osobe koje imaju ambicije i zahteve iznad prosečnih takođe su segment oko kojeg se Fakultet konstantno angažuje. Tradicionalno obrazovanje ne ostavlja dovoljno prostora za bavljenje studentima čiji su kapaciteti naprednije u odnosu na tradicionalne. Inovaciono kreativni centar podstiče naučno – istraživačke angažmane sa ciljem ostvarenja progresivnih inovativnih projekata studenata. Na MEF-u najtalentovaniji studenti dobijaju šansu da se uključe u projekte, nastavne procese ili čak i poslovne procese i da na taj način ostvare svoj potencijal dok su još u procesu studiranja.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog