Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Povlašćene cene školarine

Pogodnosti Popusti za novoupisane studente Popusti za decu palih boraca
POPUSTI:
10% popusta za plaćanje odjednom
Drugo dete 30% popusta
Treće dete 50% popusta
Overa semestra – bez naknade
Prva prijava ispita – bez nakande
Besplatno izdavanje uverenja o statusu studenta.

Studenti koji ispune sve neophodne uslove za upis i upišu se do kraja jula 2022. za školsku 2022/2023 imaju povlašćene cene školarina, i to:

Ekonomija i finansije i Menadžment:
OAS 1.400 € / MAS 1.400 €

Informacione tehnologije:
OAS 1.500 € / MAS 1.600 €

Nakon jula meseca važe cene iz zvaničnog cenovnika.

Za studente MEF fakulteta, upisane prethodnih godina, važe cene po kojima su upisali studije.

Za decu palih boraca školarina po godini studija iznosi:
1.000 €

 

* Mogućnost plaćanja školarine na 12 jednakih mesečnih rata

Pune cene školarine

Studijski programi

Ekonomija i finansije

Menadžment

Informacione tehnologije
Osnovne akademske studije I 1500€ 1600€
II 1500€ 1600€
III 1500€ 1600€
IV 1500€ 1600€
Master akademske studije I 1500€ 1600€
Doktorske akademske studije (školarina za 3 godine) 8000€ /
Indeks u din. 1000RSD 1000RSD
Diferencijalni ispit 10€ 10€
Prijava ispita posle roka za prijavu 15€ 15€
Druga i svaka naredna prijava ispita 10€ 10€
Završni rad 200€ 200€
Master rad 500€ 500€
Diploma 100€ 100€
Poništavanje ocene dobijene na ispitu 10€
Izdavanje uverenja o diplomiranju 20€
Izdavanje uverenja o položenim ispitima 20€
Izdavanje uverenja o statusu studenta radi dobijanja vize ili Work&Travel (uslov za izdavanje je plaćena školarina u celokupnom iznosu) 20€
Druga i svaka naredna prijava ispit 10€
Obnova godine / prenos ESPB bodova nepoloženih ispita u narednu školsku godinu – broj ESPB bodova nepoloženog ispita se množi sa vrednošću 1 ESPB koji iznosi 15€
Testiranje master rada na plagijat 2. put 50€
Testiranje doktorske disertacije na plagijat 2. put 100€
Produženje roka za prijavu i odbranu završnog rada na OAS po isteku apsolventskog staža** (u trajanju od 6 meseci) 100€
Produženje roka za prijavu i odbranu master rada na MAS po isteku apsolventskog staža** (u trajanju od 6 meseci) 200€
Produženje roka za odbranu doktorske disertacije po isteku apsolventskog staža** (u trajanju od 6 meseci) 500€
Promena studijskog programa (uključeno izdavanje novog indeksa) 100€
Polaganje ispita pred komisijom 30€
Izdavanje duplikata indeksa na OAS i MAS (osim za završnu godinu studija) 50€
Izdavanje duplikata indeksa na OAS i MAS za završnu godinu studija 100€
Depozit za izdavanje dokumenata na revers sa rokom vraćanja do 30 dana (ukoliko student u roku od 30 dana vrati preuzeta dokumenta depozit se vraća) 50€
Ispis sa Fakulteta 100€
Priznanje strane visokoškolske isprave radi nastavka školovanja 500€
Izdavanje kopije studijskog programa – po ispitu 10€
Izdavanje kopije celokupnog studijskog programa 80€

 

Dokument Odluka o visini školarine 2022/2023
Dokument Opšti uslovi upisa, visina školarine i drugih naknada za studente upisane školske 2022/2023 na osnovne akademske studije
Dokument Opšti uslovi upisa, visina školarine i drugih naknada za studente upisane školske 2022/2023 na master akademske studije
Dokument Opšti uslovi upisa, visina školarine i drugih naknada za studente upisane školske 2022/2023 na doktorske akademske studije

*Fakultet ima pravo da za određene kategorije ili pojedinačne studente (koji su osvojili vaučere za upis, koji potiču iz siromašnijih delova zemlje, imaju poseban materijalni i socijalni status, pogođeni su vanrednim okolnostima i sl.) utvrdi školarinu različitu od prikazane u ovoj tabeli.

**Ancolventski staž traje godinu dana po završetku godine u kojoj je prvi put upisana poslednja godina studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog