Prijemni.rs
Maturang
  • Panevropski Univerzitet Apeiron

Uslovi upisa

Konkurs za upis se objavljuje u vodećim dnevnim listovima u BiH/RS, kao i preko ostalih elektronskih informativnih medija.

U prvu godinu akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje u entitetima BiH i disktriktu Brčko ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Univerzitet upisuje i strane državljane.

Studenti koji imaju diplomu više škole ili fakulteta ili studenti koji su stepenovali stečeno obrazovanje, mogu da produže školovanje na trećoj ili četvrtoj godini fakulteta na studijskim programima koji su organizovani na Panevropskom univerzitetu “APEIRON”, ukoliko su studijski programi matični i međusobno podudarni. Informacije o propisanoj dokumentaciji i bližim uslovima za upis mogu da se preuzmu na internet stranici ili u Studentskoj službi Univerziteta.

Prijave za upis se podnose u Studentskoj službi u sjedištu ustanove u Banjaluci ili u licenciranim odjeljenjima van sjedišta ustanove (Bijeljina; Novi Grad). Svi zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju.

Broj mjesta na svim studijskim programima je ograničen upisnom politikom. U kreiranju rang liste kandidata vrednuje se:

  • relevantnost završene srednje škole na studijskom programu koji kandidat upisuje, 
  • uspjeh u srednjoj školi, 
  • rezultati testa provjere sklonosti, sposobnosti i predznanja kandidata, u skladu sa Pravilnikom o kvalifi kacionom ispitu i upisu na Univerzitet.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog