Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB

Poljoprivredna škola sa domom učenika PK „Beograd“ je obrazovno-vaspitna ustanova u kojoj se stiče srednje stručno obrazovanje iz područja poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Osnovani smo 1965. godine i danas verifikovani je za školovanje četvrorogodišnjih obrazovnih profila: Poljoprivredni tehničar, Tehničar hortikulture, Veterinarski tehničar, Prehrambeni tehničar i trogodišnjih Mesar i Pekar.

Škola se nalazi u Beogradu, a povoljni lokacijski uslovi definišu našu školu kao urbanu obrazovnu ustanovu sa kapacitetima za kvalitetno stručno obrazovanje. U sastavu je i dom učenika pa je Škola dostupna učenicima iz cele Srbije i ima poseban značaj na državnom nivou.

Danas Škola ima oko 600 učenika u 23 odeljenja, oko 100 vanrednih učenika i 125 učenika u učeničkom domu. Na organizaciji i realizaciji aktivnosti ustanove je angažovano oko stotinu zaposlenih.

Škola ima dugu, bogatu obrazovnu i kulturnu tradiciju. Česti su primeri da nekoliko generacija iste porodice završava našu školu. Za pozitivne promene u školi zainteresovani su svi zaposleni, učenici, roditelji i lokalna zajednica.

Da bi ostvarila svoju funkciju, Škola nužno sledi promene u društvu, posebno u sektoru obrazovnih politika i privredne oblasti na koju smo usmereni-poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Svesni smo da nije dovoljno samo prilagođavati se već da moramo i predviđati i ići korak ispred. Promene u svetu privrede, nestabilnost poslovanja, neizvesnost zapošljavanja, usklađivanje sa potrebama tržišta, ali i perspektiva intenzivne IKT revolucije u oblasti poljoprivrede, bitno određuju strategiju razvoja Škole i definisanje potreba za razvojem.

U poslednje dve godine realizovana su oba oblika vrednovanja (spoljašnje i unutrašnje) i Škola je visoko ocenjena. Analizom je utvrđeno da postoje mogućnosti za unapređivanje stručnog obrazovanja u delu koji se odnosi na praktičnu nastavu i profesionalnu praksu. Ove godine Stručni aktiv za razvojno planiranje radi na izradi novog razvojnog plana koji će se primenjivati od 2020. Naša škola strategiju razvoja započinje pitanjima i odgovorima koji se odnose na osobine, stavove, znanja, veštine i sposobnosti koje treba da razviju naši učenici kako bi mogli adekvatno da odgovore na buduće profesionalne izazove u području poljoprivrede.

U domenu stručnog obrazovanja naš cilj je da učenicima osiguramo osposobljavanje za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu,
 • efikasan rad u timu i grupnim situacijama,
 • preuzimanje odgovornosti za kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri,
 • adekvatno i blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini,
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i socijalnom okruženju,
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada,
 • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada,
 • prikupljanje, organizovanje, upotrebu i primenu informacionih tehnologija u procesu rada i svakodnevnom životu.

Kako bi ovo ostvarivala, Škola mora kontinuirano da unapređuje i strateški usmerava svoj razvoj ka približavanju i integracijama sa evropskim sistemom vrednosti. Želeći da pripremimo nove generacije za tržište rada sa potpuno novim zahtevima, kako nacionalno, tako i međunarodno, imamo zadatak da nastavu i nastavni proces prilagodimo istim, a prosvetni kadar osnažimo na putu do zajedničkog cilja: odgovornog i savesnog građanina Evrope spremnog na izazove modernog društva.
Želimo da svojim učenicima ponudimo prilike i primere dobre prakse, kao i istovetne programe i metode učenja koji su na raspolaganju njihovim vršnjacima u Evropi.

Škola nudi veliki broj vannastavnih sadržaja i sekcija (dramska, likovna, planinarska, sportska i sl.) interesne predmetne grupe, diskusije, predavanja, radionice, ali i zabave, koncerte, takmičenja… Uspesi naših učenika u raznim vidovima stvaralaštva i aktivizma dovoljno govore o raznovrsnosti ponude i trudu koji ulažemo da Škola bude na samo obrazovna već i vaspitna ustanova (da razvija socijalne veštine i funkcionalna znanja).
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog