Prijemni.rs
Maturang
  • Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

  • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

  • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


Studijski program - Biolog

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Biološke nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Kragujevac

Osnovne akademske studije biologije traju 4 godine i nakon njih stiče se zvanje DIPLOMIRANI BIOLOG. Ove studije budućim studentima nude mogućnost da se kroz praktičnu i teorijsku nastavu upoznaju sa osnovama živog sveta, od molekularnih nivoa, preko višećelijskih organizama sve do kompleksnih zajednica živih organizama i njihovih zakonitosti. Brojni laboratorijski eksperimenti, kao i izučavanje živog sveta direktno na terenu, omogućiće studentima dublje razumevanje prirode i njenih zakona. Biologija se smatra osnovom medicine i kao takva jako je tražena. Naši studenti, pored toga što se zapošljavaju u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, često rade i u različitim laboratorijama ili pak nacionalnim parkovima, između ostalog.

Studijski program Biologija

Knjiga predmeta
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog