Prijemni.rs
Maturang
  • Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

  • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

  • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


Studijski program - Fizičar

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Fizika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Kragujevac

Studije fizike na Institutu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu su organizovane preko studijskih modula. Za sve studente su prve dve godine studija zajedničke. Nakon odslušane druge godine, studenti se usmeravaju u željenom pravcu usavršavanja, birajući jedan od četiri modula:

1. Opšta fizika

Po završetku ovog modula stiče se zvanje Diplomirani fizičar za opštu fiziku, a ono omogućava rad u naučno-istraživačkim institucijama (fakulteti, instituti, laboratorije), osnovnim i srednjim (nakon završetka i master studija), domaćim i međunarodnim projektima.

2. Nastavnik fizike i informatike

Po završetku ovog modula stiče se zvanje Diplomirani fizičar – nastavnik fizike i informatike, a ono omogućava rad u osnovnim školama, a nakon završetka jednogodišnjih master studija, stiče se i mogućnost rada i u srednjim školama.

3. Informacione tehnologije i elektronika
Po završetku ovog modula stiče se zvanje Diplomirani fizičar – informacione tehnologije i elektronika. Studenti koji završe ovaj modul mogu posao naći u IT sektoru, kao i u industriji.

4. Medicinska fizika
Po završetku ovog modula stiče se zvanje Diplomirani fizičar – medicinska fizika, a studenti diplomirani studenti mogu raditi u zdravstvenim ustanovama, gde bi njihove oblasti rada bile medicinska instrumentacija, dijagnostika, terapija, laboratorije i medicinski imidžing.

 

Uporedni prikaz po modulima sa pregledom predviđenih predmeta po godinama možete pronaći na sledećem linku.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog