Preuzmi Maturang aplikaciju

Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacijaDošlo je vreme za izbor fakulteta, a ti i dalje ne znaš za koji da se odlučiš. Nema potrebe za brigom iako je profesionalna odluka jedna od najvažnijih odluka koje treba doneti, ne treba pristupiti olako. Čovek provede 2/3 svog života radeći i iz tog razloga je važno da posao koji odabereš bude u skladu sa tvojim sposobnostima, karakteristikama ličnosti, tvojim željama i sklonostima, kako bi u njemu mogao/la da uživaš a samim tim i da budeš produktivniji i uspešniji.

Pre nego što doneseš odluku o tome čime ćeš se dalje baviti, korisno je da sebi postaviš nekoliko pitanja. Njihova uloga je pre svega da te podstaknu na razmišljanje. Krenimo od početka...

  • Da li želim da nastavim studiranje ili bih odmah počeo/la da radim?
  • Da li mi je iz materijalnih ili nekih drugih razloga važno u kom gradu ću upisati fakultet?
  • Da li mi je iz nekih razloga važno da li je to privatni ili državni fakultet?
  • Da li će ovo biti samo moja odluka ili na nju utiče i neka druga strana (npr. roditelji)?
  • Da li mi je važno isključivo da uživam u materiji koju sam odabrao/la ili sam spreman/na da studiram nešto što mi i nije puno zanimljivo, ali pouzdano znam da obećava bolju zaradu i mogućnost zaposlenja?
  • Da li to zanimanje treba da podrazumeva timski ili isključivo individualni rad?
  • Da li to zanimanje treba da donosi puno inovativnosti ili da se odnosi na rad po precizno strukturisanim pravilima?
  • Da li mi je važno da vidim opipljive produkte svog rada ili mi je važno da uživam i u procesu, bez obzira na vrstu ishoda?

Pronalaženjem odgovora na prethodna pitanja sve si bliži/a donošenju za tebe ispravne profesionalne odluke. Dalje je potrebno ispitati tvoje sposobnosti, karakteristike ličnosti, interesovanja, vrednosti i motivaciju kako bi se dobila kompletna slika o tome u kojim oblastima bi imao/la više uspeha, kao i o tome na čemu bi trebao/la poraditi kako bi sam/a povećao verovatnoću uspeha u izabranom zanimanju. U tome ti od pomoći može biti usluga Profesionalne orijentacije i savetovanja koja podrazumeva pružanje stručne pomoći i podrške u samostalnom donošenju profesionalne odluke.

Profesionalna orijentacija podrazumeva psihološko procenjivanje tvojih sposobnosti, ličnosti, interesovanja, motiva i očekivanja, sa ciljem da ti se pomogne u uspešnom izboru zanimanja. Podjednako uspešno služi mladima pri izboru škole ili fakulteta i zaposlenima pri promeni posla i izboru drugog zanimanja.

Profesionalna orijentacija će ti pomoći da upoznaš sebe i svoja interesovanja (koja interesovanja su važna za dalje obrazovanje i rad, a koja su hobi i zabava) i stekneš bolji uvid u svoje sposobnosti (intelektualne, socijalne, emocionalne, kreativne), odnosno ono u čemu si najbolji, a što je bitno za profesionalni izbor. Da shvatiš šta te motiviše (šta želiš postići u životu, koliko si spreman/a da uložiš napora za ostvarenje svojih ciljeva vrednosti) i koji su ti prioriteti u životu,

Takođe je važno kakav imaš odnos prema učenju i radu, koje su ti radne navike, organizacija rada, doživljaj neuspeha, uticaj nagrade i kazne. Pri testiranju, meri se 7 različitih vrsta inteligencije (verbalno, numeričko, apstraktno, spacijalno i mehaničko rasuđivanje, perceptivnu brzinu i tačnost te poznavanje gramatike i pravopisa) povezanih s aktivnostima unutar različitih zanimanja. Naime, što su sposobnosti za neko zanimanje veće, veća je i verovatnoća da će trebati manji angažman za postizanje uspeha.

Ono što može da bude od velikog značaja jesu dominante osobine ličnosti (ekstraverzija-introverzija, agresivnost, ambicioznost, emocionalna stabilnost, ugodnost, sklonost dominaciji…), uobičajeni obrasci ponašanja i reagovanja, zainteresiranost za učenje i usvajanje novih znanja. Zatvorenim i povučenim osobama koje ne uživaju u društvu većeg broja ljudi, bolje je usmeriti ka poslovima koji se obavljaju samostalno i koji ne uključuju mnoštvo kontakata s drugima.

Na osnovu testova, intervjua ili njihove kombinacije, od psihologa dobijaš preporuku zanimanja koje odgovara lično tebi i za koje imaš predispozicije da postaneš uspešan/na. Prilikom donošenja odluke šta da upišeš može ti pomoći i naš kalkulator za profesionalnu orijentaciju.