Prijemni.rs
Maturang
  • ICT program za srednjoškolce


Organizator: Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu
Rok za konkurisanje: 01.03.2023.
Grad: Beograd

U skladu sa dugogodišnjom tradicijom, Odsek Visoka ICT škola Akademije tehničko-umetničkih studija Beograd (ATUSS) i ove godine organizuje praktičnu nastavu za đake srednjih tehničkih škola. 

Ova praksa započeta je 2011. godine, a prvi saradnik u ovom zajedničkom poduhvatu bila je Elektrotehnička škola „Nikola Tesla”, čijim učenicima je predstavljeno nekoliko različitih stručnih kurseva iz oblasti operativnih sistema, veb-dizajna i računarskih mreža. Ovaj projekat pokazao se kao naročito uspešan, pa se saradnja sa Elektrotehničkom školom nastavila i u narednim godinama. 

Uvidevši potencijal ovakve vrste saradnje, Odsek Visoka ICT škola poželela je da i ostalim srednjim školama i njihovim učenicima ponudi ovaj vid praktične nastave kako bi se što bolje pripremili za profesionalne izazove koji ih očekuju u budućnosti. Tokom godina je broj odeljenja, grupa i smerova na kojima su đaci imali prilike da na kursevima steknu mnogobrojne praktične veštine i iskustva rapidno porastao. Zato su u međuvremenu bili u prilici da ugoste i učenike elektrotehničkih škola „Rade Končar” i „Zemun”, kao i Srednju tehničku PTT školu. 

Stručan i posvećen nastavni kadar Visoke ICT škole sa svojim višegodišnjim iskustvom nesebično pruža učenicima praktična znanja i daje im mogućnost da rade u savremenim i dobro opremljenim laboratorijama. Na ovaj način đacima se pruža jedinstvena prilika da prošire svoj spektar znanja i nauče da ga primene u praksi, od izrade sajtova i baza podataka, preko konfigurisanja mrežnih uređaja i multimedijalnih obrada, do rada sa specijalizovanim softverom Pošte Srbije i SAP sistemskim softverom. 

Dokaz da je Odsek Visoka ICT škola na dobrom putu kada je reč o ovom vidu promovisanja jeste i činjenica da svake godine više od 25 đaka zahvaljujući svom sveopštem pozitivnom utisku stečenom tokom realizacije kurseva upiše Odsek Visoka ICT škola.

U nastavku pogledajte šta su studenti Odsek Visoke ICT škole imali da poruče: