Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu

Visoka ICT škola

Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije (Odsek Visoka ICT škola) jedan je od pet odseka u sastavu Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS). ATUSS je državna, samostalna visokoškolska ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Srbije broj 022- 7976/2019 29. 8. 2019. godine (Odluka o izmeni Odluke broj 022-11161/2019 – 7. 11. 2019. godine).

Do osnivanja ATUSS-a, Visoka ICT škola u Beogradu bila je samostalna visokoškolska ustanova koju je osnovala Republika Srbija.

Visoka ICT škola je prvi put uspešno akreditovana 2007. godine za studijske programe koji pružaju savremena integrisana znanja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Škola je 2012. godine po drugi put uspešno akreditovala tri studijska programa osnovnih studija i dva studijska programa specijalističkih studija. Na osnovu svojih ostvarenih planova razvoja kao visokostručne ustanove, 2017. godine ova škola je akreditovala nove studijske programe na osnovnim studijama, kao i jedan studijski program master studija.

Od školske 2024/25. upisuje prvu generaciju po novim, akreditovanim studijskim programima.

Visoka ICT diplome

MISIJA I VIZIJA

Misija Škole

Unapređivanje i razvijanje ICT znanja sa studentom u fokusu, i kroz vrednosti koje neguje služe kontinuiranom društvenom razvoju.

Vizija Škole

Pozicionirani kao vodeći i jedinstveni ICT studijski programi u nacionalnim i regionalnim okvirima, sa studentima kao liderima tehnološke budućnosti.

VREDNOSTI ICT-a:

• Student u fokusu
Radimo i kreiramo vrednosti zajedno sa našim studentima.
• Inovativnost
Naša strategija da budemo deo najnovijih trendova u oblasti ICT-a.
• Jedinstvenost
Organizacija nastave po ugledu na prestižne svetske univerzitete.
• Stručno znanje
Kvalitet koji nas izdvaja.
• Tradicija i poverenje
Naša najbolja reklama već pola veka.
• Naša saradnja
… sa privredom je putokaz za siguran profesionalni razvoj.

Osnovne studije

Studijski programi osnovnih studija su trogodišnji programi u obimu od 180 ESPB bodova (ESPB – Evropski sistem prenosa bodova).
Nastavne planove čine obavezni i izborni predmeti. Svaki predmet nosi odgovarajući broj ESPB bodova. Tokom jedne godine studijskog programa, zbir bodova obaveznih predmeta dopunjuje se bodovima izbornih predmeta do minimalno 60 ESPB bodova.

Studijski programi osnovnih studija prema novoj akreditaciji iz 2024/25. su:

1) Internet tehnologije (tri modula: Web programiranje, DevOps, Informacione tehnologije)
2) Mrežne I računarske tehnologije (dva modula: Mrežne tehnologije i Računarske tehnologije)
3) Poštanski saobraćaj i logistika (klasičan i dualni modul studiranja)

ICT društvene mreže:

Instagram 

Facebook

TikTok
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog