Prijemni.rs
Maturang

Dodatak diplomi (Diploma Supplement)

Dodatak diplomi, poznat kao „Diploma Supplement”, jeste zvaničan dokument koji studentima pruža detaljan pregled njihovih akademskih postignuća tokom studija. Ovaj dokument se izdaje uz diplomu po završetku studija i sadrži informacije o studijskom programu, postignutim ocenama, broju osvojenih ESPB bodova za svaki predmet, a često i o profesorima koji su predavali. Pored toga, Dodatak diplomi može uključivati i informacije o vannastavnim aktivnostima studenta, kao što su članstvo u studentskim organizacijama, učešće u sportskim i kulturnim aktivnostima, kao i pohađani kursevi i seminari.

Ovaj dokument je posebno važan za međunarodnu mobilnost studenata, jer olakšava priznavanje kvalifikacija stečenih u Srbiji za pohađanje diplomskih ili master studija u inostranstvu. Takođe, prilikom zapošljavanja, Dodatak diplomi pruža poslodavcima jasan uvid u kompetencije i veštine kandidata, dopunjujući informacije navedene u samoj diplomi. U suštini, on pruža sveobuhvatan pregled akademskog razvoja i postignuća studenta.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog