Prijemni.rs
Maturang
  • Nostrifikacija diploma iz inostranstva


Nostrifikacija studentskih diploma Mobilnost studenata i đaka danas je vrlo visoka. Pojedinci se odlučuju da nakon zavrešene srednje škole u Srbiji, studije nastave u inostranstvu. Takođe, nije redak slučaj da studenti nakon sticanja diplome osnovnih studija, master ili doktorske studije upisuju u inostranstvu. Neke od zemalja za koje se studenti i đaci najčešće odlučuju su Nemačka, Austrija, Slovenija, Italija i Amerika. Ovo ne iznenađuje, s obzirom na to da ove zemlje, ukoliko su određeni uslovi ispunjeni, studentima iz inostranstva nude mogućnost besplatnog studiranja

Nakon povratka u Srbiju, diplome stečene u inostranstvu je potrebno nostrifikovati. 

Nostrifikacija je postupak u kojem se diplome (srednjoškolske ili visokoškolske), svedočanstva, ispiti i akademske titule dobijene u inostranstvu priznaju za korišćenje u Srbiji, bilo radi nastavka školovanja ili radi zapošljavanja. Nostrifikovana diploma ima potpuno istu vrednost kao i ona stečena u Srbiji.

Ko obavlja nostrifikaciju?

Za nostrifikaciju srednjoškolskih svedočanstava i diploma zaduženo je Ministarstvo prosvete (na teritoriji Vojvodine to je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje), a za nostrifikaciju visokoškolskih dokumenata — univerziteti i samostalne visoke škole (oni postupak nostrifikacije regulišu svojim statutima).

Obrazovne isprave iz bivših jugoslovenskih republika

Diplome i svedočanstva stečena u bivšim jugoslovenskim republikama pre raspada zajedničke države važe bez nostrifikacije, i kada je reč o srednjoj školi i o visokom obrazovanju. Nije potrebna ni nostrifikacija srednjoškolskih svedočanstava i diploma iz Republike Srpske, kao ni onih dobijenih u Crnoj Gori do raspada Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Postupak nostrifikacije

Zahtev za nostrifikaciju podnosi se na posebnom obrascu, koji možeš dobiti kod organa ili ustanove koja obavlja nostrifikaciju. Univerziteti traže mišljenje odgovarajućeg fakulteta o stepenu podudarnosti inostranog studijskog programa s našim.

U postupku nostrifikacije uzima se u obzir sistem obrazovanja u zemlji iz koje potiče diploma ili svedočanstvo, trajanje obrazovanja, plan i program ustanove koja je izdala dokument, prava koja on daje i ostale bitne okolnosti. U slučaju da se organ koji obavlja nostrifikaciju već susretao s dokumentima strane obrazovne ustanove iz koje dolaziš, postupak će teći brže, jer neće morati iznova da se utvrđuju sve ove okolnosti.

Ukoliko inostrani nastavni plan i program znatno odstupa od domaćeg s kojim se upoređuje, nostrifikacija se uslovljava polaganjem određenih ispita, izradom radova ili proverom znanja.

Na kraju ovog postupka dobićeš rešenje o nostrifikaciji, a napomena o priznavanju biće uneta i na original i jedan primerak prevoda nostrifikovane školske isprave. Rok za donošenje rešenja za srednjoškolske isprave je 30 dana od podnošenja zahteva, a za visokoškolske — rokove propisuju same ustanove koje obavljaju nostrifikaciju. Zato se trajanje postupka znatno razlikuje od ustanove do ustanove (ponekad i više meseci), a u slučaju univerziteta zavisi i od toga koji fakultet treba da dâ mišljenje.

Potrebna dokumenta

Obrazac zahteva za priznavanje srednjoškolskih dokumenata možeš preuzeti i sa sajta Ministarstva prosvete.

Za nostrifikaciju ti je, osim originala školske isprave čije priznavanje tražiš, potreban i njen prevod, overen kod ovlašćenog prevodioca (sudskog tumača).

Kad je reč o srednjoj školi, mogu ti, osim diplome, tražiti i prevode svedočanstava poslednjeg ili svih razreda — raspitaj se u Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu.

Za dokumenta izdata u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj, naravno, nije potreban prevod.

Moraćeš da priložiš i dokaz o uplati takse za nostrifikaciju (u slučaju srednjoškolskih isprava), odnosno naknade koju propisuju visokoškolske ustanove.

Taksa za nostrifikaciju srednjoškolskih dokumenata krajem 2011. godine iznosila je 3.490 dinara.

Upis na fakultet kada je nostrifikacija u toku

Ako nameravaš da u Srbiji upišeš fakultet sa srednjom školom koju si završio u inostranstvu, a za koju se diploma izdaje posle datuma do kog se mogu predati dokumenta za upis na naše visokoškolske ustanove, ipak ćeš moći da se upišeš. Potrebno je da pre konkurisanja za upis podneseš zahtev za nostrifikaciju i priložiš svu dokumentaciju koju imaš. Dobićeš potvrdu da je nostrifikacija u toku, s kojom možeš uslovno da konkurišeš za upis. Upis, dakle, neće važiti ukoliko nostrifikacija iz nekog razloga bude odbijena.

Ruske srednjoškolske diplome

Sa srednjoškolskom diplomom stečenom u Rusiji ili nekoj od bivših republika Sovjetskog Saveza imaš pravo da se upišeš na domaći fakultet ili visoku školu, iako se kod nas te diplome ne priznaju kao dokaz o završenom srednjem obrazovanju (već se računaju kao završen drugi ili treći razred gimnazije).

Ako nisi zadovoljan rešenjem

Ukoliko ti je nostrifikacija odbijena, ili smatraš da je pogrešno utvrđen tvoj nivo obrazovanja ili akademska titula, nemaš pravo žalbe, ali možeš da podneseš tužbu Upravnom sudu.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: