Prijemni.rs
Maturang

Studijski program

Studijski program je strukturirani skup kurseva, predmeta i aktivnosti koji vode ka sticanju određene akademske diplome ili kvalifikacije na visokoškolskoj instituciji. On definiše ciljeve i ishode učenja, određujući šta student treba da zna, razume i bude sposoban da uradi nakon završetka programa. Studijski program obuhvata konkretne predmete, njihov redosled, metode nastave, kao i načine evaluacije i ocenjivanja.

Svaki predmet unutar programa ima određeni broj ESPB bodova, koji odražava njegovu težinu i značaj. Studijski program takođe može da uključuje praksu, istraživačke projekte ili pisanje završnih radova. Izbor i struktura programa zavise od oblasti studija, nivoa obrazovanja (osnovne, master, doktorske) i specifičnih ciljeva institucije. U suštini, studijski program pruža jasan okvir i putokaz za akademski razvoj studenta, osiguravajući sticanje potrebnih znanja i veština za buduću karijeru ili dalje obrazovanje.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog