Prijemni.rs
Maturang

Oktobar II

„Oktobar II” je neformalni ispitni rok koji se često javlja na fakultetima kao poslednja prilika za studente da ispune određene uslove pre početka nove akademske godine. Iako ovaj rok nije zvanično predviđen statutima mnogih fakulteta, nastavno osoblje ga ponekad odobrava kako bi pomoglo studentima da završe godinu uspešno. „Oktobar II” obično dolazi nakon regularnog oktobarskog roka. U nekim institucijama postoji ograničenje u ovom roku, pa studentima može biti dozvoljeno da polažu samo jedan ispit.

Ovaj rok je često poslednja šansa za studente da ostvare potrebne uslove za upis sledeće godine ili da izbegnu ponovno slušanje određenog predmeta. Iako je „Oktobar II” rezultat fleksibilnosti i razumevanja fakulteta prema studentima, važno je da studenti shvate ozbiljnost ovog roka i pristupe mu sa punom posvećenošću kako bi imali bilo kakve šanse da uspešno ostvare svoje akademske ciljeve.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog