Prijemni.rs
Maturang

Uslov

Uslov se u kontekstu visokog obrazovanja odnosi na minimalne zahteve koje student mora ispuniti kako bi upisao sledeću akademsku godinu. Ovi zahtevi obično uključuju određeni broj položenih ispita ili osvojenih ESPB bodova. Na primer, da bi student upisao treću godinu studija, može mu biti potrebno da položi sve ispite iz prve godine i određeni broj ispita iz druge godine.

Ako student ne ispuni ove zahteve, neće moći da upiše sledeću godinu dok ne ispuni uslov. Ispiti koje student nije položio „prenose” se i moraju se položiti u narednom periodu. Uslov je mehanizam koji osigurava da studenti redovno napreduju kroz svoje studije i da imaju potrebno predznanje pre nego što pređu na složenije teme.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog