Prijemni.rs
Maturang

Prijava ispita

Prijava ispita je formalni postupak kojim studenti najavljuju svoju nameru da polažu određeni ispit u predstojećem ispitnom roku. Ovaj postupak, iako rutinski, može izazvati stres kod studenata, posebno ako se približava kraj roka za prijavu, što može biti posledica straha od propuštanja roka ili potencijalnih administrativnih komplikacija. Prijava se obavlja popunjavanjem određenog obrasca koji fakultet pruža. U zavisnosti od politike fakulteta, prijava ispita može biti besplatna ili se može naplaćivati, pri čemu samofinansirajući studenti često imaju obavezu plaćanja.

Važno je da se prijava obavi u predviđenom roku kako bi se izbegao dodatni stres. Ako student propusti rok za prijavu, može postojati mogućnost naknadne prijave uz dodatnu naknadu. Bez uredno podnete prijave, studenti zvanično ne mogu pristupiti ispitu. U slučaju administrativnih grešaka, kao što je gubitak prijave, važno je odmah se obratiti studentskoj službi kako bi se problem rešio pre početka ispita.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog