Prijemni.rs
Maturang

Uslovni ispit

Uslovni ispit predstavlja ispit koji student mora položiti kako bi stekao pravo da upiše sledeću godinu studija. Ovaj pojam je uveden kako bi se osiguralo da studenti steknu određeno osnovno znanje i veštine pre nego što pređu na naprednije nivoe studija. Uslovni ispiti su, dakle, ključni ispiti koji služe kao filter i garantuju da studenti imaju potrebne preduslove za nastavak obrazovanja.

Ako student ne položi uslovni ispit, može mu biti onemogućen upis sledeće godine dok ne ispuni taj uslov. Važno je napomenuti da uslovni ispiti ne postoje na svim fakultetima ili univerzitetima, ali tamo gde postoje, oni imaju poseban značaj i studenti ih često doživljavaju kao posebno izazovne i važne za njihovu akademsku karijeru.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog