Prijemni.rs
Maturang
  • 6 trikova za „hvatanje” beleški


Sigurno vam se dogodila neka od sledećih situacija - da profesor na ispitu pita više od onoga što se nalazi u udžbeniku, odnosno da za veću ocenu zahteva da znate nešto što vam je ispričao na predavanjima, ili da vam je udžbenik takav da je apsolutno nemoguće iz njega učiti sem ukoliko ga pre toga nekako ne dešifrujete.

Rešenje tih problema je posedovanje sopstvenih beleški iz kojih ćete učiti i pripremati se za ispit. Pa ipak, nisu sve beleške dobre. Ukoliko imate naviku da pozajmljujete tuđe beleške ili vaše ispadnu obimnije od svakog udženika, vreme je da nešto promenite. Kao i sve druge veštine, tako se i veština „hvatanja“ beleški uči, te se vremenom postaje sve bolji. Ključ uspeha nije zapisati apsolutno sve što je profesor rekao, sem ukoliko nećete naknadno iz tih obimnijih beleški izvlačiti nove.

Iako ponekad na predavanjima nemate ni volje ni inspiracije da pazite šta profesor govori, a kamoli da hvatate beleške, znajte da su beleške izuzetno korisne i da znatno smanjuju vreme koje će vam kasnije biti potrebno da određenu materiju naučite i pripremite se za ispit. Jedna od velikih prednosti hvatanja beleški jeste da vi upravo u tom trenutku zapravo i pamtite deo gradiva. Kasnije tokom faze učenja to gradivo je potrebno i obnoviti, ali zapisivanje ključnih stavki i teza je prvi korak ka uspešnom polaganju ispita.

Kako biste brzo i lako savladali ovu veštinu, evo nekoliko korisnih saveta:

1. Nije greška zapisati više

Na predavanjima bi zapravo i trebalo da zapišete što više detalja koji su vam neophodni da shvatite odgovarajuću materiju. Naravno, važno je i da to što ste zapisali bude smisleno i da ipak (koliko god je to u brzini moguće) ima neku strukturu koja će vam kasnije olakšati praćenje onog što ste zapisali. Kasnije ćete te beleške pregledati i od zapisanog materijala izdvojiti apsolutne prioritete. Optimalna dužina teksta sa predavanja koje traje 60 minuta je oko 3 ili 4 strane A4 formata. Naravno, treba uzeti u obzir materiju. Ne možete zapisati tekst iste dužine na predavanjima iz različitih oblasti.

2. Dolazite na predavanja informisani o tome o čemu ćete slušati

Za slučaj da vam je plan rada za tekući semestar dostupan (na oglasnoj tabli, dobili ste silabus od profesora, na sajtu fakulteta je izložen plan predavanja…) olakšajte sebi praćenje predavanja i informišete se o temi kojom ćete se baviti. To naravno ne znači da treba unapred da učite ono što ćete tek slušati, već samo da se upoznate sa nekim pojmovima. Tako će vam biti lakše da pratite predavanje i da shvatite šta je od suštinske važnosti da bude zapisano. I obavezno: ukoliko vaš profesor nije naslovio neko predavanje, radi lakšeg tumačenja onoga što ste pisali, beležite naslove.

3. Razgraničite profesorove reči i svoja razmišljanja

Studenti su skloni da tokom predavanja zapisuju svoja pitanja, mišljenja, razmišljanja. U kasnijoj fazi, to je koristan način da sebi nešto približite i razjasnite. Stoga je bitno da pored beleški zapišete i neko svoje pitanje ili mišljenje kojim ćete se pozabaviti kada budete učili. Isto tako je bitno paziti kada se zapisuju i reči profesora, ukoliko profesor koristi stručnu terminologiju nikako ne smete prepričavati profesorove reči.  Zapisujte novu terminologiju, da biste je lakše usvojili.

4. Zaboravite komplikovane sisteme beleženja i mape uma

Šta god vam govorili o raznoraznim naprednim sistemima za hvatanje beleški, crtanju mapa uma, nisu vam neophodni. Štaviše, samo će vas usporavati i ometati. Dovoljno je da po tačkama beležite celine koje vam profesor izlaže. Kasnije vi možete koristiti različite sisteme organizovanja beleški dok učite. Ukoliko vam je ipak lakše da u pisanju beleški koristite ilustracije, poređenja, primere, možete to činiti. Samo je važno da vam to bude razumljivo kada beleške budete iščitavali.

5. Hvatajte ključne napomene profesora

Profesori često pokušavaju da obeleže najvažnije delove svog predavanja sa frazama kao što su „ključna stvar u ovome jeste… ”, „posebno je važno napomenuti da … ” i „treba imati u vidu da … ”. Momentalno se uključujte u predavanje i zapisujte svaku reč nakon ovih izgovorenih fraza, pošto se uglavnom uspostavi da to zaista i budu kasnije ključne stvari na ispitu.

6. Fokusirajte se na strukturu

Svako predavanje ima svoju strukturu: centralnu tačku sa nizom stavki koje grade ovu tačku. Budite fokusirani na samu strukturu tako što ćete znati da prepoznate šta je centralna tačka, a šta su pomoćne stavke.  Iz svojih beleški pokušajte da nađete odgovor na pitanja: Šta je glavni fokus predavanja? Zašto se profesor odlučio baš za ove tačke kao centralni fokus predavanja?

Preuzeto sa sajta www.studentskizivot.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: