Prijemni.rs
Maturang
  • Balkan Children and Youth Foundation (BCYF)


opšte informacije
---------------------------------------------------
Telefon: +389 2 312 2704
Adresa: Veljko Vlahović 20/13, 1000 Skoplje,
BJR Makedonija
E-mail: bcyf@balkanyouth.org
Website: www.balkanyouth.org
---------------------------------------------------

opis organizacije

Balkan Children and Youth Foundation (BCYF) nastala je 2000. godine sa ciljem unapredenja uslova života i perspektiva mladih ljudi u regionu. BCYF se trudi da ojača omladinski razvojni sektor u regionu kroz podršku izgradnje kapaciteta, davanje grantova i mogucnosti umrežavanja i zajednickog rada. Ciljna grupa organizacije su deca i omladina na Balkanu, do 30 godina starosti.

BCYF radi na području Makedonije, SCG, BiH, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Moldavije i Albanije. Dodatno, Grcka, Slovenija, Mađarska i Turska su uključene u ovaj program u sklopu regionalne strategije za udruživanje, mrežni rad i razmenu znanja i iskustava, i moguća je njihova podrška i učešće u ovoj regionalnoj inicijativi.

BCYF je regionalni ogranak organizacije International Youth Foundation (IYF). Sedište organizacije je u Skoplju a za svaku zemlju Balkana u kojoj radi, BCYF ima nacionalnog konsultanta koji vrši selekciju projekata i predlaže njihovo finansiranje.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: