Prijemni.rs
Maturang
  • Bolji plan, više slobodnog vremena


Kada postavite sebi jasne ciljeve i organizujete svoje vreme konstantno ćete imati utisak da je vaš život samo u vašim rukama i da sve zavisi samo i isključivo od vas. Planiranje dnevnih aktivnosti i organizovanje svog vremena treba da doživite kao svakodnevni rad na nekom važnom projektu čije je uspešno realizovanje vaš krajnji cilj. To je neka vrsta kreiranja i dizajniranja vašeg života. Zato je važno da shvatite koliko je neophodno da budete posvećeni i odgovorni u poštovanju plana.

1. Naučite da postavljate prioritete

Počnite od toga da napravite listu na kojoj ćete ispisati sve aktivnosti koje treba odraditi u narednih nedelju dana.  Zatim razmislite o tome da li i koliko među tim aktivnostima ima onih koji utiču na ostvarenje nekih dugoročnih ciljeva, na primer u narednih šest meseci ili godinu dana. Ukoliko te aktivnosti direktno utiču na vaše ciljeve, svakako im treba dati prioritet, ukoliko ne, odložite ih za neki drugi trenutak u kome će posvećivanje njima biti od ključnog značaja. Uvek razmišljajte o svojoj budućnosti i kako da onim što činite sada olakšate sebi sutra.

2. Sagledajte dosadašnje navike

Proanalizirajte svoje dosadašnje navike po pitanju organizovanja vremena. Realno sagledajte koliko je toga korisnog čime se u toku dana bavite, a koliko je tu aktivnosti koje se mogu okarakterisati kao gubljenje vremena. Onda porazmislite o tome šta treba menjati nabolje, a šta jednostavno ne raditi da ne bi nepovoljno uticalo na vašu produktivnost. Ukoliko vam je lakše, napišite sebi šta sve treba da promenite da bi vaš plan funkcionisao. Odredite prioritete i odrađujte jednu po jednu aktivnost precrtavajući ih kada sa njima završite.

3. Naučite da ekonomišete vremenom

Trošite vreme racionalno jer nikada ga neće imati dovoljno da biste postigli baš sve što vam je na umu. Zato ekonomišite i vremenom i energijom. Ni jednog ni drugog niko nema dovoljno za rasipanje.

4. Koncipirajte konstruktivan plan

Razmislite i o tome šta vam nedostaje da biste bili organizovaniji i uspešniji, kako da to uvedete u svoju svakodnevicu i kako da to nešto tu i zadržite.  Za koncipiranje boljeg i konstruktivnijeg plana važno je da budete maštoviti i kreativni. Nije cilj da sebi uspostavite vojničku disciplinu ili postanete robot. Organizovanost da, ali programiranje ne! Najbolje bi bilo napraviti neku vrstu balansa između discipline i  fleksibilnosti. Zlatna sredina je idealno rešenje.

Ako dobro isplanirate svoje studentske obaveze, ostaće vam prostora i za slobodno vreme. Kao  mladom čoveku ne smete sebi uskraćivati mladalačke sadržaje jer vaša ličnost treba da se razvija i u nekom drugom, a ne samo u intelektualnom pravcu. U ovom studentskom dobu, pored učenja treba da se pozabavite i nekim drugim, veoma važnim sferama života. A sve to je moguće uz dobru organizovanost i iskrenu posvećenost.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: