Prijemni.rs
Maturang
 • ECDL - Evropska kompjuterska vozačka dozvola


Evropski i svetski standard u obrazovanju i zapošljavanju

ECDL - European Computer Driving Licence (Evropska kompjuterska vozačka dozvola) je test poznavanja suštinskih IT koncepata, praktičnih veština i sposobnosti, koji potvrđuje da je nosilac sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija.
ECDL je vendorski nezavistan program, pogodan za sve platforme ( Microsoft, Mac, Linux, Android...)

ECDL nastavni program sastoji se iz 7 modula:

 1. Osnove informacionih tehnologija
 2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
 3. Obrada teksta
 4. Tabelarne kalkulacije
 5. Baze podataka
 6. Prezentacije
 7. Informacije i komunikacije

Postoje dva nivoa sertifikacije:

ECDL Core (svih 7 modula) i ECDL Start (bilo koja 4 modula)

Šta dobijate ECDL testiranjem?

ECDL program definiše međunarodne standarde poznavanja rada na računaru i ima višestruke koristi za obrazovni sistem, poslodavce i menadžere, nezaposlene i sve ostale korisnike računara.
Institucije i vanprivreda:

 • Utvrđivanjem poznavanja rada na računarima povećava se ažurnost rada vaših institucija
 • Povećava se efikasnost investicija u informatičku opremu
 • Brže se dolazi do traženih podataka zakonodavstva i sudske prakse, e-Uprave...
 • Postiže se bolje korišćenje vašeg informacionog sistema

Poslodavci i privreda:

 • Utvrdite nivo znanja zaposlenih po međunarodno priznatim standardima,
 • Napravite bolju sistematizaciju radnih mesta,
 • Poboljšajte iskorišćenje IT resursa,
 • Povećajte produktivnost (min + 15%),
 • Rešite problem skrivenih IT troškova.

Nezaposleni:

 • Ne izbegavajte konkurse u kojima se traži poznavanje rada na računaru,
 • Naučite poslovnu upotrebu računara,
 • Obezbedite sebi međunarodno priznati sertifikat,
 • Ostvarite prednost prilikom zapošljavanja u zemlji i inostranstvu.

Pretražite ECDL kurseve na sajtu Kursevi.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: