Prijemni.rs
Maturang
  • Faktori uspešnog učenja


Na učenje utiču mnogi činioci. Svaki od njih, na svoj način, manje ili više utiče na proces učenja i usvajanja znanja. Takođe, svakom od njih je potrebno posvetiti pažnju kako bi se ostvarili željeni rezultati. Najčešće se navode sledećih sedam:

 1. Fiziološko stanje – Za uspešno učenje izuzetno je važno vaše zdravstveno stanje, način na koji se hranite, boravak na vazduhu, fizička aktivnost, dovoljno sna.

 2. Motivacija – Odugovlačite početak učenja, dosadno vam je dok sedite iznad knjige, čitate,ali pamtite vrlo malo, govorite sebi kako morate da učite, a ipak ne učite,kinjite sebe zbog toga… Ovo sve znači da niste motivisani za učenje. Kako da probudite motivaciju? Glavni podsticaj učenju jesu pozitivan stav i volja, ugodne misli, pozitivna očekivanja. Gotovo 50% uspeha zavisi od toga koliko imate pozitivno gledište na sve oko sebe. Ishod često zavisi od očekivanja. Još jedna dobra tehnika je da uredite prostor za učenje. Urednost je pola učenja (misli se na plan, radnu torbu, sto…). Napravite optimalnu temperaturu, neka prostorija u kojoj učite bude osvetljena, ne menjajte mesto za učenje (ista situacija stvara pozitivne asocijacije za učenje). Slušanje muzike je takođe dobra strategija. Muzika jača um, oslobađa kreativne sposobnosti, čini telo zdravim. U knjizi „Mocartov efekt” Don Kampbel navodi da ugodna, nenametljiva i tiha muzika i do pet puta olakšava učenje i motiviše učenika.

3. Rad na času – Ovo podrazumeva aktivno prisustvo na predavanjima (učešće u diskusijama,postavljanje pitanja…), zapisivanje beleški, praćenje nastave sa punom koncentracijom.

4. Planiranje učenja – Planiranje je jako važno jer povećava efikasnost učenja. Vrlo je bitno da napravite plan učenja na dnevnom i nedeljnom nivou. Kod kreiranja dnevnog plana vodite računa koliko predmeta ćete učiti danas, kako ćete ih rasporediti, napravite da plan bude realan i izvodljiv, da između svakog predmeta postoji odmor, da odmor sadrži i neku ugodnu aktivnost (Internet, odlazak u bioskop, na piće i sl). Pravljenje nedeljnog plana učenja je neophodno jer vi imate i svoj privatni život, interese i želje. Kreiranje nedeljnog plana pomoći će vam da steknete radne navike i omogućiti kontrolu nad vašim aktivnostima.

 5. Snalaženje u materiji koja se uči – Kada učite, vrlo je važno da razlikujete bitno od nebitnoga, da sažimate  gradivo u obliku vlastitih beleški, da uočite ključne reči i pojmove, da sadržaj prepričate svojim rečima tj. da izbegnete doslovno citiranje i učenje napamet.

 6. Ponavljanje i uvežbavanje gradiva – Veoma je bitno da ponavljate gradivo koje ste prešli kao i da znate koliko puta to treba učiniti. Da bi se gradivo dobro naučilo, treba da ga ponavljate i nakon što ste ga prvi put tačno prepričali. Ovakav način učenja će vam pomoći da prevaziđete strah na ispitu i da tečno i razložno odgovorite na ispitno pitanje.

Preuzeto sa sajta www.prijemniispiti.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: