Prijemni.rs
Maturang
  • Korisne metode rada tokom aktivnosti učenja


Nakon uvodnih predavanja početnih delova gradiva, slede i prve provere znanja u novoj akademskoj godini, naravno, u vidu testova, odnosno kolokvijuma. U skladu sa tim, potrebno je podsetiti se i potvrditi važnost korišćenja određenih preporuka za učenje, naročito onih koje se tiču samostalnog kreiraja pripreme i učenja upravo od strane studenata.

Učenje

Foto: Pixabay

Naime, za izložene savete je karakteristično da od studenata zahtevaju viši stepen dodatnih, korisnih aktivnosti tokom učenja, što podrazumeva njihovu uključenost u vlastitu pripremu i obradu sadržaja predviđenog gradiva.

 

Stvorite ritam učenja koji će vama odgovarati

Svakoga dana učite, uz prethodno utvrđene rokove rada. Vreme za učenje podelite na sve nastavne predmete, u rasponu za koji smatrate da će biti najviše produktivan. Posvetite veću pažnju ispitima koje imate u skorijem vremeskom periodu. Na taj način upravljajte vlastitim vremenom.

 

Koristite beleške

Za efikasnije studiranje, uz knjige, koristite vaše beleške sa nastave, odnosno predavanja i vežbi. Time ćete pronaći objašnjenja koja vam nedostaju, ili dodatno upotpunjuju vaše razumevanje.

 

Označite pojedine delova teksta sa pravom svrhom i u pravoj meri

Označavanje ili podvlačenje, u okviru pasusa, ima za cilj naglasak na ključnim pojmovima ili delovima materije gradiva. Uz navedeno, možete izdvojiti i zapisati kratka objašnjenja i bitne reči koje za vas, prvenstveno, pružaju maksimalno razumevanje.

 

Prilagodite tok učenja

Ukoliko smatrate da bi vam umnogome značilo razumevanje delova gradiva, prilagodite sadržaj učenja. Nije neophodno da gradivo obrađujete u potpunosti, tokom jedne sesije učenja, već nastojte da uspostavite vašu dinamiku sticanja znanja.

 

Predstavite lekcije na vama razumljiv način

Ukoliko je potrebno, predstavite ili preuredite sadržaj gradiva. Odredite glavne tačke unutar naslova i podnaslova, napravite nacrt sadržaja za svaku od njih, jer će vam pomenuto poslužiti za bolje shvatanje svega što sačinjava gradivo koje učite. 

 

Pripremu bazirajte i na zadacima

U uslovima kada je materija gradiva obuhvaćena konkretnim radnim zadacima, proučite ih, s obzirom da su praktični i doprineće boljem razumevanju činjenica iz teksta, odnosno teorijskog dela.

Svakako, dok pripremate gradivo, uvrstite kratke pauze u učenju, kao podsticaj za dalje fokusiranje ili prikupljanje energije, nakon uspešno naučenog određenog predmeta, za rad na drugom predmetu.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: