Prijemni.rs
Maturang
  • O potrebnoj motivaciji za učenje na studijama


Tokom studija, važno je održavati visok nivo motivisanosti za izučavanje odabrane oblasti. Pored toga, obrazovni profil za koji ste se opredelili uključivaće veći broj disciplina kojima je potrebno posvetiti adekvatnu pažnju. To znači da će vaša zainteresovanost za svaki, pojedini predmet biti ključna komponenta ne samo za polaganje ispita, već, prvenstveno, za vaše olakšano učenje tokom semestra i cele akademske godine.

Motivacija

Foto: Flickr/Daily Motivation

Prvo, pokušajte da sebi predstavite svrhu sadržaja koji učite. Potom, prednost je ukoliko se orijentišete na korist koju za vas ima gradivo koje učite. Navedeno će vam poslužiti  kao vodič do vašeg konačnog cilja – diplomiranja, i mogućnosti početka praktičnog rada kroz zaposlenje.

Nastavu na fakultetu ne posmatrajte isključivo kroz obavezno prisustvo, već kao priliku za učenje, jer sticanje novih znanja deluje motivišuće.

Dakle, kada tokom nastave predavači prezentuju gradivo već ste u prilici da slušate materiju i bliže se upoznate sa novim sadržajem. Ukoliko koriste zanimljive vizuelne metode za prezentovanje, posebno ćete zapamtiti dato izlaganje gradiva. Tome naročito treba dodati i časove na kojima se studenti uključuju u rad, kroz izradu predviđenih zadataka i vežbi, rešavanje studija slučaja ili određene problematike iz prakse. Suština je da maksimalno aktivno iskoristite vreme nastave, radi doprinosa vašoj pažnji, koncentraciji i, svakako, zainteresovanosti.

Ukoliko smatrate da postoje područja na kojima možete, ili je potrebno, postići više od dosadašnjeg učinka, dodatno se angažujte. Realizovane mogućnosti učenja i usavršavanja, koje sa sobom nose i bolje ocene, uticaće na vaše zadovoljstvo usled svega naučenog i postignutog.

U prilikama koje se tiču izbornih predmeta, svakako, odaberite nastavne sadržaje koji vas naročito zanimaju.

Obratite pažnju i da vaš raspored učenja bude definisan u svrhu postizanja motivacije. Naime, nastojte da utvrdite plan rada koji će zahtevati kontinuirano angažovanje, uz ostvarivanje targetiranih rezultata (ocena), kako biste znali šta je do određenog trenutka ostvareno, odnosno, kako biste ostvarene ciljeve koristili kao podsticaj za dalji rad.

Sledeći navedene preporuke mogli biste sebi ukazati na značaj koji za vas ima učenje na izabranom fakultetu, tj. potvrditi pojedinosti koje se tiču vaše lične motivacije za studiranje. 

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: